ยังคงรักษาความเป็นผู้นำมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องถึง 9 ปี สำหรับ “พี่น้องเจียรวนนท์” จากการจัดอันดับมหาเศรษฐีประเทศไทยโดย Forbes

ในปีนี้น้องเจียรวนนท์ มีความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ด้วยทรัพย์สินมูลค่ารวม 1.18 ล้านล้านบาท จากปี 2565 ที่มีมูลค่าทรัพย์สิน 9.33 แสนล้านบาท

นอกเหนือจากการครองผู้นำความมั่งคั่งของ “พี่น้องเจียรวนนท์” แล้ว ในปีนี้มีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือ “อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา และครอบครัว” แห่งคิง เพาเวอร์ ได้กลับมาติด Top 10 ผู้ที่มีความมั่งคั่งอีกครั้ง หลังจากที่น่านฟ้าเปิดสู่การเดินทางครั้งใหม่ของนักท่องเที่ยว

โดย “อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา และครอบครัว” ไต่อันดับขึ้นมาอยู่ผู้ที่มีความมั่งคั่งอันดับที่ 8 จากอันดับที่ 19 ในปีที่ผ่านมา ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 1.21 แสนล้านบาท จากเดิม 5.98 หมื่นล้านบาท

เมื่อมีผู้กลับมาสู่ Top 10 ของผู้มั่งคั่ง ย่อมมีผู้จากไป

ในปีนี้ “ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และครอบครัว” ผู้ครองอันดับ 9 ในปีที่ผ่านมา มีอันดับความมั่งคั่งลดลงอยู่ในอันดับที่ 16

จากมูลค่าทรัพย์สินที่ลดลงมากว่า 30%

จาก 9.86 หมื่นล้านบาทในปีที่ผ่านมา เหลือเพียง 6.88 หมื่นล้านบาท การลดลงของสินทรัพย์มีส่วนสำคัญมาจากวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ ลูกชายประจักษ์ถือหุ้นใน Stark บริษัทที่เกิดวิกฤตครั้งใหญ่ในปัจจุบันติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online