WWF องค์กรนานาชาติ ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ออกมาทำ Print-Ad เพื่อเตือนใจผู้คนทั้งหลาย ด้วย Concept ที่ว่า Stop One. Stop Them All หรือเพียงแค่เราหยุด มันก็จะเป็นการหยุดวงจรฆ่าสัตว์ตั้งแต่คนฆ่า พ่อค้าคนกลาง ไปจึงถึงคนแปรรูปไปโดยปริยาย ฉะนั้น ถ้าอยากช่วยสัตว์เหล่านี้ ต้องเริ่ม Stop ที่ตัวคุณเองก่อนเป็นอันดับแรก

Advertising Agency: Leo Burnett, Sydney, Australia

Advertiser : WWF

ที่มา : Adsoftheworldอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer