ปัจจุบันวิกฤตการณ์ด้านขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญสำหรับหลายประเทศทั่วโลก จากการขยายตัวของชุมชนเมือง การอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากร รวมถึงขยะจากภาคอุตสาหกรรม ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย หากมีระบบการจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และปัญหาด้านสุขภาพ จึงเป็นประเด็นที่น่าจับตามองว่าแต่ละภาคส่วนจะมีวิธีการรับมืออย่างไรกับวิกฤตการณ์ในครั้งนี้

โดยหนึ่งในแนวทางที่น่าสนใจ คือ การทำให้ขยะกลับมามีมูลค่าและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง โดยการแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้แก่ประเทศและช่วยลดปริมาณขยะได้ในเวลาเดียวกัน ดังเช่นวิชั่นของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ (บริษัทฯ) ที่ว่า “Clean Energy, Clean up Country “

จากจุดเริ่มต้นในปี 2534 ภายใต้ชื่อ บริษัท ทีพีไอ ไนลอน จำกัด ในเครือของ บมจ. ทีพีไอ โพลีน หนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำ และต่อมาในปี 2539 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด ก่อนที่จะแปรสภาพเป็น บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ปัจจุบันบริษัทฯ ครองแชมป์เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะรายใหญ่ที่สุดในไทย โดยมีแนวทาง ‘ขยะเป็นศูนย์ หรือ Zero Waste’ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจ และมีเป้าหมายที่จะก้าวสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและมีประสิทธิภาพ

ด้วยลักษณะของธุรกิจที่เป็นการแปรสภาพขยะให้กลับมามีมูลค่า จึงถือได้ว่าบริษัทฯ เป็นหนึ่งในหัวเรือใหญ่ของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยบริหารจัดการและกำจัดขยะ ซึ่งสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน (Waste to Energy) อีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบในเรื่องภาวะเรือนกระจกของโลก โดยปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถรับขยะเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ถึง 4,000 ตันต่อวัน เป็นเบอร์หนึ่งของการเป็นผู้ผลิตเชื้อเพลิง RDF ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

จากปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ทั้งปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้น ความตระหนักของสังคมในเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ส่งเสริมผู้ประกอบการในธุรกิจนี้ ผลักดันให้ TPIPP มีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทฯ สามารถทำรายได้รวมเพิ่มขึ้นกว่า 92% เมื่อเทียบกับรายได้รวมช่วง 6 เดือนแรกปี 2558

 

ปัจจุบัน TPIPP มีการลงทุนขยายสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF เพื่อรองรับธุรกิจโรงไฟฟ้าให้สามารถรับขยะจากชุมชนได้เพิ่มขึ้นเป็น 6,000 ตันต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีโครงการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าเพิ่ม ทั้งโรงไฟฟ้า RDF โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและ RDF และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน คาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2560

ขณะที่เศรษฐกิจและสังคมกำลังพัฒนาไปอย่างรุดหน้า การตระหนักถึงความมั่นคงทางพลังงานและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสเหล่านี้ ก็เป็นสิ่งที่ทั่วโลกพยายามผลักดันและให้ความสำคัญไม่แพ้กัน โดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการรองรับโอกาส จึงเป็นบริษัทที่น่าจับตามอง และกำลังก้าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเร็วๆ นี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tpippipo.com

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer