จากผู้ใช้กล้องแคนนอน สู่บทบาทครูอาสาโครงการ “Canon Blind Project”

“การถ่ายภาพ” สำหรับคนทั่วไปถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับผู้พิการทางสายตา คุณอาจสงสัยว่าพวกเขาจะถ่ายภาพไปเพื่ออะไร ทั้งๆ ที่พวกเขาเองก็มองไม่เห็น แต่เชื่อหรือไม่ว่า ในทุกๆ ภาพที่ผ่านการกดชัตเตอร์ ล้วนมีความพยายาม ความทรงจำ และเรื่องราวมากมายซ่อนอยู่แม้จะมองไม่เห็น แต่พวกเขาสามารถนำผลงานเหล่านี้ไปบอกเล่าให้คนอื่นได้ร่วมภาคภูมิใจได้ และยังถือเป็นผลงานที่แสดงถึงศักยภาพของผู้พิการทางสายตา ที่ทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้ และยังทำได้ดีอีกด้วย

สำหรับคนสายตาปกติอย่างเรานั้น นอกจากจะทำหน้าที่ให้กำลังใจแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ทำได้คือ การให้โอกาส ในที่นี้หมายถึงการเข้าไปเป็นครูอาสาในโครงการ “Canon Blind Project” สอนผู้พิการทางสายตาถ่ายภาพ เรียนรู้องค์ประกอบของภาพ และการใช้กล้องอย่างถูกวิธี เพื่อสร้างโอกาสในการเดินตามความฝันให้พวกเขา

โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ Pict4All กลุ่มอาสาสมัครที่รักการถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อสอนผู้พิการทางสายตาถ่ายภาพ ด้วยความเชื่อที่ว่า คนด้อยโอกาสในสังคมไม่จำเป็นต้องไร้โอกาสเสมอไป โครงการนี้จะสร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่น และส่งเสริมให้ผู้พิการเห็นคุณค่าในศักยภาพของตนเอง ด้วยการใช้ภาพถ่ายเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเรื่องราวและความรู้สึกไปยังคนอื่นๆ ในอีกรูปแบบหนึ่ง

ทั้งนี้ โครงการ Canon Blind Project เป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรม CSR ของแคนนอน ที่ต้องการตอบแทนสังคม และแบ่งปันความสุขไปยังผู้ด้วยโอกาส ด้วยการใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง แคนนอน ได้สนับสนุนโครงการของ Pict4all อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 6 ปี และปีนี้เป็นปีแรกที่แคนนอนเปิดรับครูอาสาที่เป็นลูกค้าหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แคนนอนเข้าร่วมโครงการ และยังสนับสนุนอุปกรณ์การถ่ายภาพและอุปกรณ์การพิมพ์ภาพให้กับครูอาสา สำหรับการเรียนการสอนตลอดโครงการ พร้อมมอบอุปกรณ์ชุดใหม่รุ่นเดียวกันให้สถาบันนั้นๆ เพื่อใช้สอนต่อไป

ระยะเวลาของโครงการแต่ละครั้ง มีทั้งสิ้น 2 วัน โดยวันแรก เป็นกิจกรรม Workshop สำหรับเหล่าครูอาสา โดยครูอาสาทุกคนต้องเรียนรู้เทคนิคและวิธีการสอนถ่ายภาพสำหรับผู้พิการทางสายตาที่ถูกต้อง เริ่มจากการนำผ้าดำมาปิดตาทำให้ตัวเองเป็นเหมือนผู้พิการทางสายตา การฝึกใช้มือสัมผัสและใช้หูในการฟัง ศึกษาการใช้กล้องอย่างละเอียด เพื่อนำไปถ่ายทอดต่อยังผู้พิการทางสายตา ส่วนวันที่สอง เป็นวันลงสนามจริง ครูอาสาต้องจับคู่กับผู้พิการทางสายตาเพื่อสอนถ่ายภาพ

สำหรับโครงการนี้ นอกจากจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้รับความอิ่มเอมใจกันไปถ้วนหน้าแล้ว ผู้พิการทางสายตายังได้พัฒนาทางด้านอารมณ์ การเข้าสังคม ทักษะการถ่ายภาพ และการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง ในการใช้ภาพถ่ายเพื่อสื่อสารเรื่องราวได้เช่นเดียวกับคนปกติ โครงการนี้ไม่ใช่แค่ครูอาสา หรือแคนนอนเท่านั้นที่ได้เป็น “ผู้ให้” แต่ในขณะเดียวกันยังเป็น “ผู้รับ” อีกด้วย ได้รับทั้งแรงบัลดาลใจ และรอยยิ้มแห่งความสุขจากการร่วมโครงการดังกล่าว ถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนทั้งสองกลุ่มได้มาเรียนรู้โลกของกันและกัน

ทางแคนนอน ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการตอบรับและความร่วมมือเป็นอย่างดี ที่ช่วยให้ทางแคนนอนได้จัดโครงการ Canon Blind Project มาแล้ว 2 ครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา โดยครั้งแรก จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนครั้งที่สองในเดือนกันยายน จัดขึ้น ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา จังหวัดชลบุรี ซึ่งทั้งสองครั้งที่ผ่านมาเป็นไปด้วยดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และประทับใจ เป็นความทรงจำที่ดีของทั้งผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครทุกคน

โครงการ Blind Project by Canon จังหวัดเชียงใหม่ (จัดขึ้นเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมา)

โครงการ Blind Project by Canon จังหวัดชลบุรี (จัดขึ้นเมื่อกันยายนที่ผ่านมา)

[su_youtube_advanced url=”https://youtu.be/T5htaKT40-Q” width=”700″ height=”500″ responsive=”no” autohide=”no” theme=”light”]

สำหรับโครงการ Canon Blind Project ครั้งต่อไปในปลายปีนี้ แคนนอน ยังเปิดรับครูอาสาเพื่อสอนผู้พิการทางสายตาถ่ายภาพอยู่ ใครที่สนใจและต้องการมอบโอกาสในการสร้างสรรค์จินตนาการให้พวกเขา ติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.facebook.com/CanonLifeTHอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer