เพราะธุรกิจที่ยังยืน ไม่ใช่ธุรกิจที่ทำผลกำไรดีเพียงเท่านั้น แต่ยังจะต้องส่งผลให้คนอื่น ๆ ในระบบธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

ซึ่ง “ข้าวหงษ์ทอง” ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ ที่นำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ

หากจำกันได้ เมื่อหลายปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาที่เหล่าชาวนาต้องประสบกับปัญหาในการปลูกข้าว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้ง น้ำท่วม หรือการที่เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิไม่ได้คุณภาพจึงถูกตัดราคา

ข้าวหงษ์ทองเล็งเห็นถึงความสำคัญในปัญหาต่าง ๆ ของชาวนา ผู้ที่เป็นเหมือนหัวใจหลักในการทำธุรกิจ และเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติจึงได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

“…ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาและทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบากเป็นอุปสรรคอยู่มิใช่น้อย จำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิชาการต่าง ๆ ด้วย จึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน อีกประการหนึ่ง ที่นานั้น เมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้ว ควรจะปลูกพืชอื่น ๆ บ้าง เพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วยให้ดินร่วน ช่วยเพิ่มปุ๋ยกากพืช ทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไป…”

พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้นำกลุ่มชาวนา ในวันเปิดการชุมนุมผู้นำชาวนาทั่วประเทศ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2508

จึงเป็นแนวทางที่ทำให้เกิดโครงการหงษ์ทองนาหยอด

ในปี 2552 ข้าวหงษ์ทองเริ่มปฏิบัติการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิบริสุทธิ์ ให้ชาวนาได้นำไปใช้เพาะปลูก และส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวด้วยวิธีนาหยอด จึงได้ข้าวที่มีคุณภาพ มีความบริสุทธิ์ ลดต้นทุนการปลูก และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โมเดลนี้จึงตอบทุกปัญหาของชาวนาได้อย่างชัดเจน

และจากผลสำเร็จในปีแรก ก็นำมาสู่โครงการหงษ์ทองนาหยอดปีที่ 2 ซึ่งให้ผลผลิตที่ทำให้ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ ได้ทานข้าวหอมมะลิที่นุ่มกว่าและหอมกว่าเดิม

สิ่งที่หงษ์ทองทำ มิได้เพียงแค่ช่วยให้เหล่าชาวนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการรักษามรดกของไทย อย่าง “ข้าวหอมมะลิ” ให้คงอยู่สืบไปอีกด้วย

กว่า 80 ปี ของข้าวหงษ์ทอง นอกจากความเป็นข้าวที่มีคุณภาพแล้ว สิ่งที่ทำให้แบรนด์ข้าวหงษ์ทองยังสามารถยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้ได้ นั่นเป็นเพราะพวกเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในธุรกิจของตัวเอง ซึ่งนี่เป็นปัจจัยสำคัญ ที่่ทำให้ธุรกิจมีความยั่งยืนในระยะยาว ตามปรัชญาองค์กร ใส่ใจ สร้างสรรค์ ข้าวของโลก เพื่อคุณค่าชีวิต

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/eDZLmZอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer