หากจะพูดถึงพิธีกรในรายการกฎหมาย ทนายความชื่อดัง “ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช” หรือที่รู้จักในนาม “อาจารย์ประมาณ” ประธานบริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด เป็นอีกผู้หนึ่งที่รู้จักกันแพร่หลายในวงการ แต่…วันนี้นักกฎหมายชื่อดังที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานมากมายอย่าง “ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช” ได้ก้าวเข้าสู่วงการธุรกิจ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเภสัชโภชนภัณฑ์ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า “MDmate” แล้ว

โดยเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเภสัชโภชนภัณฑ์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วว.) แต่เพียงผู้เดียว ปัจจุบันได้ขออนุญาตผลิตเภสัชโภชนภัณฑ์ตามขบวนการและขึ้นทะเบียนสารบบอาหาร (อย.) ที่ 10-1-01949-1-0968 และได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จาก วว. ตามหนังสือที่ วท.5201/1563ลว. 8 เมษายน 2558

สำหรับเภสัชโภชนภัณฑ์บำรุงสมอง “MDmate” เป็นผลงานวิจัยของ วว. ที่มี ดร.กฤติยา ทิสยากร นักวิจัย ฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยพืชปวยเล้งและพืชใบสีเขียว อาทิ บัวบก บร็อคโคลี่ มาศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในสัตว์ทดลองที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะความจำเสื่อมชั่วคราว แล้วนำมาพัฒนาเป็นยาเม็ดชนิดเคลือบฟิล์มที่ผ่านการทดสอบกลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาซึ่ง สามารถลดระดับของเอนไซม์ที่ทำลายสารสื่อประสาท acetylcholine ในสมองได้เช่นเดียวกับยา donapezil (Aricept®) ที่เป็นยาบรรเทาอาการของโรคอัลไซเมอร์ในปัจจุบันนั่นเอง และจากการประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ได้ศึกษาทั้งต่อสัตว์ทดลองและต่อเซลล์ชนิดต่างๆ ซึ่งพบว่า มีความปลอดภัยทั้งต่อสัตว์ทดลองและเซลล์ ซึ่งจากการศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์ต่อความจำในอาสาสมัคร พบว่ามีแนวโน้มในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองทั้งในกลุ่มคนปกติและผู้ป่วยที่มีภาวะความจำเสื่อมในระยะเริ่มต้น โดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆ เพราะทำมาจากพืชธรรมชาติ 100%

“ปัจจุบัน คนตื่นตัวในด้านการดูแลรักษาสุขภาพมากขึ้น เพราะบางคนงานหนัก ไม่มีเวลาออกกำลังกาย ทางเลือกคือต้องพึ่งพาอาหารเสริม เพื่อบำรุงร่างกายให้สดชื่นอยู่เสมอ ผมเองก็เป็นเช่นนั้น พักผ่อนน้อย ต้องทำงานหนัก ทำงานหลายอย่าง ทั้งจัดรายการ ว่าความ ให้คำปรึกษาทางกฎหมายหลายองค์กร และช่วยงานของทางราชการในตำแหน่งอาจารย์พิเศษ ไม่มีเวลาที่จะไปออกกำลัง ทำให้เกิดอาการอ่อนล้า เพลียในบางวัน สมองทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งเรื่องนี้ผมเห็นว่างานวิจัยในบ้านเรา มีผลงานดีๆ อยู่จำนวนมากงานวิจัยของ วว.ก็เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจ ผมจึงนำมาศึกษารายละเอียด พบว่าเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่า เพราะบ้านเราคนมีปัญหาในด้านสมองเสื่อมมีอาการหลงๆ ลืมๆ ต้องทนทุกข์ทรมาน และยากที่จะกลับมาเป็นปกติได้เป็นจำนวนมาก ตรงนี้แหละที่ทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจที่เข้าไปรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเภสัชโภชนภัณฑ์ MDmate จาก วว. เพื่อสร้างสุขภาพสมองที่ดีให้แก่คนไทยภายใต้แนวคิดที่ว่า อยากให้คนไทยห่างไกลจากภาวะสมองเสื่อม” อ.ประมาณ กล่าวอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน