โรงพยาบาลพญาไทเปิดตัวหลักสูตร Phyathai Basic Life Support Program หลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid) ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจค “Phyathai Alarm Center” มุ่งหวังส่งเสริมความรู้ทางการแพทย์เพื่อประชาชน ผ่านหลักสูตรต่างๆ ภายใต้การกำกับดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์
เปิดตัวครั้งแรกในงาน “ YPO Forum Family” ประจำปี 2560 (YPO : Young Presidents’ Organization คือองค์กรผู้นำรุ่นใหม่) ภายในงานโรงพยาบาลพญาไทได้ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมให้ความรู้เบื้องต้นทางการแพทย์ โดยมีทีมพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ CPR ที่ถูกวิธี รวมถึงการปฐมพยาบาล (First Aid) และการล้างมือที่ถูกสุขอนามัย ให้กับผู้สนใจภายในงาน นอกจากนี้ยังมีนักพัฒนาการเด็ก มาให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับภัยเงียบที่คุกคามเด็กในยุคปัจจุบัน อาทิ การติดเกมและติดจอ ซึ่งส่งผลกระทบให้เด็กสมาธิสั้น เกิดปัญหาด้านสายตา รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย
จากกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในงาน รพ.พญาไท มุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ทางการแพทย์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน หรือในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เสริมสร้างสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีในสังคม
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Phyathai Basic Life Support Program ได้ที่ 02-617-2444 ต่อ 1722


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer