ณรงค์ จุลชาต (ที่หกจากขวา) รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และพันธมิตรจากหน่วยงานราชการ กรมราชทัณฑ์ สถานแรกรับเด็กชาย(บ้านภูมิเวท) รวมถึงมูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมการกุศล “Charity Fun Fair สานต่อความดีที่พ่อทำ” ออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าทั้งพนักงาน ฝ่ายขาย ประชนทั่วไป โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมหลังหักค่าใช้จ่ายรวมมูลค่า 500,000 บาท มอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา นำไปใช้ในสานต่อโครงการพระราชดำริในรัชกาลที่ 9 ณ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ เมื่อเร็วๆนี้