การทำธุรกิจให้อยู่รอดและสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนั้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นง่ายๆ จึงเป็นวงจรที่เราเห็นจนชินตาว่า หลายธุรกิจที่เคยโด่งดังหรือได้รับความนิยมทั่วประเทศกลับหายไปภายในไม่กี่ปี เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวให้อยู่รอดท่ามกลางพฤติกรรมผู้บริโภคและสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ทุกวันนี้จึงมีเพียงไม่กี่บริษัทที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักตั้งแต่กลุ่มคนรุ่น Baby Boomer หรือ Gen X และสามารถยืนหยัดจนถึงในปัจจุบัน

บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “โอสถสภา”)  เป็นหนึ่งในบริษัทที่สามารถก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัย และตอบโจทย์ผู้บริโภคออกสู่ตลาดอย่างสม่ำเสมอ จนกลายเป็นบริษัทฯ ที่อยู่คู่สังคมไทยมายาวนานกว่าร้อยปี

ธุรกิจของบริษัทฯ เริ่มต้นจากกิจการร้านขายยาภายในครอบครัว จนสามารถขยายสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค โดยเน้นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก และผลิตภัณฑ์ความงามสำหรับผู้หญิง ในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีตลาดต่างประเทศหลัก ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว รวมถึงดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวม 25 ประเทศ ผ่านผู้จัดจำหน่าย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบกิจการให้บริการบริหารจัดการด้านซัปพลายเชน ได้แก่ การผลิตสินค้า ขวดแก้ว และผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลบางชนิด ภายใต้สัญญาบริการผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer (OEM)) และการผลิตเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อจำหน่ายให้กิจการร่วมค้า และธุรกิจขายสินค้าอื่นๆ ได้แก่ ลูกอม

จากการที่บริษัทฯ มีฐานการผลิตสินค้าที่ครบวงจรและมีความยืดหยุ่น และมีเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่กว้างขวางในประเทศไทย ประกอบกับศักยภาพในการขายและทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้นำธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลากหลาย มีตราสินค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งในตลาดเครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ และตลาดผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลในประเทศ และสามารถส่งออกและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นตลาดที่มีอัตราเติบโตสูง โดยเฉพาะเมียนมา กัมพูชา และลาว ที่เป็นตลาดหลัก โดยใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า ‘ประเทศ ประเภท และช่องทาง’ (Country, Category and Channel) รวมถึงการเข้าไปจัดตั้งโรงงานผลิตในประเทศนั้นๆ หากมีความต้องการต่อผลิตภัณฑ์ที่มากเพียงพอ เช่น การร่วมลงทุนกับ ‘ลอย เฮง’ หนึ่งในบริษัทน้ำดื่มและเครื่องดื่มรายใหญ่ของเมียนมา เพื่อลงทุนจัดตั้งและประกอบกิจการโรงงานในเมืองย่างกุ้ง โดยคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ภายในปี 2562 นี้

จากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม และการเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาคอาเซียนของประเทศไทย ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านประชากร ทั้งจำนวนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และการขยายตัวของชนชั้นกลาง ล้วนส่งเสริมและเป็นแรงผลักดันความต้องการในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค (ข้อมูลจากฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan)) โดยบริษัทฯ ยังมีข้อได้เปรียบจากการเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่รุกเข้าสู่ตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังในประเทศเมียนมา และลาว ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพและโอกาสการเติบโตที่ดีในอนาคต

สำหรับผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคล บริษัทฯ มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า เบบี้มายด์ (Babi Mild) และทเวลฟ์พลัส (Twelve Plus) ในเมียนมา กัมพูชา และลาว ที่กำลังขยายตัว โดยจากรายงานของฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน (Frost & Sullivan) พบว่าทั้ง 3 ประเทศดังกล่าวมีอัตราการเกิดของประชากรที่สูงกว่าประเทศไทย ทำให้บริษัทฯ สามารถใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่ง ในฐานะผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กในประเทศไทย ประกอบกับการเริ่มเกิดกระแสบริโภคนิยม (Consumerism) มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้หญิงที่มีกำลังซื้อและใส่ใจด้านความสวยความงาม จึงเป็นโอกาสของบริษัทฯ ในการทำการตลาดและทำให้ผลิตภัณฑ์ของใช้ส่วนบุคคลของบริษัทฯ เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทันต่อความต้องการผู้บริโภคในแต่ละยุค ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งตลาดในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ ล้วนเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อนให้ธุรกิจของโอสถสภามีโอกาสเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำที่มีอายุยาวนานกว่า 1 ศตวรรษ เป็นพลังเพื่อเสริมสร้างชีวิตและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทย …

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.osotspa.com

 

 

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer