ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทยเผย 4 บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าซิตี้โกลด์  อันประกอบไปด้วย Advisory หรือ การให้คำปรึกษาในด้านการลงทุน Insights หรือการให้ข้อมูลเชิงลึกจากนักวิเคราะห์ซิตี้ Team หรือการให้บริการโดยมีที่ปรึกษาด้านการลงทุนและผู้จัดการดูแลบัญชี และ Privileges and Offers หรือสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้า “ซิตี้โกลด์” ซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือ ในการบริหารการลงทุนและสร้างความมั่งคั่ง สามารถตอบโจทย์การลงทุนครอบคลุมทั่วโลกได้มากที่สุดและล้ำสมัยที่สุดสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ พร้อมกันนี้ยังมีไฮไลท์เปิดตัว ซิตี้โกลด์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ของประเทศไทย “สู่ขวัญ บูลกุล” ซึ่งมีทั้ง ไลฟ์สไตล์และคาแรคเตอร์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสะท้อนความเป็น “ซิตี้โกลด์” ได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ซิตี้แบงก์คาดหวังว่าจะสามารถในการขยายฐานลูกค้าซิตี้โกลด์ ในประเทศไทยให้ได้ 25% ภายในปี 2561

ทั้งนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้จัดงานแถลงข่าวแนะนำ 4 บริการบริหารความมั่งคั่ง จากซิตี้โกลด์พร้อม เปิดตัว ซิตี้โกลด์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ของประเทศไทย “สู่ขวัญ บูลกุล”  เมื่อเร็วๆนี้ ณ ธนาคารซิตี้แบงก์ สำนักงานใหญ่ อาคารอินเตอร์เชนจ์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการบริการแนะนำการลงทุน สามารถติดต่อได้ที่ www.citibank.co.th/citigold

นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ธนาคารซิตี้แบงก์ มีการให้บริการกลุ่มลูกค้ารายย่อยในประเทศไทยมามากกว่า 50 ปี ประกอบไปด้วยการให้บริการด้านบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และเงินฝากและการลงทุน โดยหนึ่งในบริการที่โดดเด่น คือ “ซิตี้โกลด์” บริการการบริหารความมั่งคั่ง  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มุ่งเน้นการจัดการความมั่งคั่งอย่างชาญฉลาด ผ่านประสบการณ์การดูแลพอร์ตจากทีมที่ปรึกษาด้านการลงทุนและผู้จัดการดูแลบัญชี

นอกจากนี้ซิตี้แบงก์ ยังได้ออกแบบบริการย่อยผ่านบริการแบบดิจิตัลต่างๆ อาทิ ระบบโทเทิล เวลท์ แอดไวเซอร์ (Total Wealth Advisor) ซึ่งช่วยในการตั้งเป้าหมายในการลงทุน ระบบซิตี้ ฟันด์ เอ็กซ์พลอเรอร์ (Citi Fund Explorer) ช่วยในการดูข้อมูลการลงทุน ฯลฯ ทั้งนี้ปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าของซิตี้โกลด์ มีความหลากหลายมากขึ้นในด้านต่างๆ อาทิ อายุโดยเฉลี่ยลดลงกว่าเดิม ต้องการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ซิตี้แบงก์ ยังคงมุ่งเน้นในด้านการนำนวตกรรมใหม่ๆมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองให้ทันและตรงความต้องการของลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ที่มีเพิ่มมากขึ้น

ด้านนายดอน  จรรย์ศุภรินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า 4 บริการบริหารความมั่งคั่งล่าสุดจากซิตี้โกลด์ เป็นเสมือนเครื่องมือ ในการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth management solution) ให้แก่ลูกค้าซิตี้โกลด์  โดยสถาบันการเงินที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลก ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการในการเข้าถึงการลงทุนทั่วโลกและเป้าหมายต่างๆในการบริหารการลงทุนของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม ในปี 2561 โดยมีกลยุทธ์หลัก คือ 4 บริการล่าสุด ดังนี้

  1. Advisory คือการให้คำปรึกษาในด้านการลงทุน โดยเน้นตามเป้าหมาย และความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของลูกค้าแต่ละบุคคล ผ่านเครื่องมือหรือพนักงานที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด อาทิเช่น Total Wealth Advisor เครื่องมือวางแผนทางการเงินตามเป้าหมาย Citgold Diversification Index ตัวชี้วัดระดับการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นพอร์ตการลงทุนแบบภาพรวม และมั่นใจได้ว่าการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยงอย่างดีที่สุดครอบคลุมสินทรัพย์ทุกประเภท โดยซิตี้โกลด์ ให้ลูกค้าเข้าถึงประสบการณ์การลงทุนระดับโลก ด้วยกองทุนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศจาก 16 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำ รวมทั้งตราสารหนี้ของ 50 บริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงและมีอันดับความน่าเชื่อถือสูงจากทั่วโลก
  2. Insights คือการให้ข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลวิเคราะห์ตลาดที่ประมวลโดยนักวิเคราะห์ซิตี้ ที่มีอยู่มากกว่า 400 คนทั่วโลก
  3. Team คือการให้บริการโดยมีทั้งที่ปรึกษาด้านการลงทุนหรือ Investment Consultant รวมถึงเจ้าหน้าที่ดูแลบัญชีหรือ Relationship Manager สำหรับลูกค้าแต่ละบุคคล ที่ต้องจบหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย Wharton มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการพัฒนาบุคคลเพื่อมาเป็นนักลงทุน
  4. Privileges and Offers คือสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ ลูกค้าที่มีเงินฝากและเงินลงทุนตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปจะได้รับการเชิญให้เป็นสมาชิกบัตร Citi Prestige โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี รวมถึงสิทธิพิเศษด้านการเดินทาง เช่น การเป็นสมาชิก Marriott Club Card รวมถึงสิทธิประโยชน์ด้านการเดินทางอื่นๆ เช่น บริการรถลีมูซีน ในกว่า 30 เมืองในอเมริกาและยุโรป อีกด้วย

นอกจากนั้น ลูกค้าซิตี้โกลด์จะได้รับอภิสิทธิ์คงสถานะซิตี้โกลด์ทั่วโลก ได้รับบริการต่างๆ และการต้อนรับที่อบอุ่นจากศูนย์บริการซิตี้โกลด์ทั่วทุกภูมิภาคของโลก เช่นเดียวกับที่ได้รับในประเทศไทย

โดยลูกค้าสามารถใช้บริการเครือข่ายของซิตี้แบงก์ ไม่ว่าจะเป็น สาขาธนาคารฯ เครื่อง ATM หรือ ซิตี้โกลด์ออนไลน์ ได้ทั่วทุกมุมโลก

ทั้งนี้ ลูกค้าซิตี้โกลด์ ยังได้สิทธิพิเศษรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน สูงสุด 2% ต่อปี ในการลงทุนกับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ (Bundle) กับการลงทุน ในภูมิภาคเอเชีย อัตราการเติบโตของนักลงทุนมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี  ดังนั้นเป้าหมายในการขยายฐานลูกค้า ซิตี้โกลด์ ในประเทศไทย คือ 25% ภายในปี 2561 นี้

 นายดอน  กล่าวต่อว่า ล่าสุด ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้เปิดตัว ซิตี้โกลด์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ของประเทศไทย “สู่ขวัญ บูลกุล”  ผู้ที่มีภาพลักษณ์และไลฟ์สไตล์ โดยเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งการงานและครอบครัว ในวัยที่ยังไม่มาก ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งผู้ชายและผู้หญิงยุคใหม่ที่ประสบความสำเร็จ และมีเวลาจำกัด และต้องการหามืออาชีพที่แท้จริงมาบริหารจัดการพอร์ตให้มีความมั่งคั่งและมั่นคงขึ้นไปอีก โดยคาดว่า ซิตี้โกลด์แบรนด์แอมบาสเดอร์ จะสามารถสื่อสารเนื้อหาของ “ซิตี้โกลด์” คือลูกค้าที่ผสมผสานความชาญฉลาดในการบริหารความมั่งคั่งผ่านการลงทุนที่มีประสิทธิภาพระดับโลกและกับเอกสิทธิพิเศษที่เหนือระดับ

ทั้งนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้จัดงานแถลงข่าวแนะนำ 4 บริการบริหารความมั่งคั่ง จากซิตี้โกลด์พร้อม เปิดตัว ซิตี้โกลด์แบรนด์แอมบาสเดอร์ ของประเทศไทย “สู่ขวัญ บูลกุล”  เมื่อเร็วๆนี้ ณ ธนาคารซิตี้แบงก์ สำนักงานใหญ่ อาคารอินเตอร์เชนจ์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้ารับการบริการแนะนำการลงทุน สามารถติดต่อได้ที่ www.citibank.co.th/citigoldอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer