บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ได้โอนกิจการการให้บริการน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียว ไลฟ์ ชนิดถังขนาด 18.9 ลิตร (5 แกลลอน) สำหรับจัดส่งตามบ้านและสำนักงานที่ทำงาน ให้กับบริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มขนาด 18.9 ลิตรภายใต้แบรนด์น้ำดื่มสปริงเคิล การโอนกิจการธุรกิจจัดส่งน้ำดื่มตามบ้านและสำนักงาน ที่ทำงาน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมานั้น สะท้อนถึงกลยุทธ์ของเนสท์เล่ในการมุ่งพัฒนาธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียว ไลฟ์ ในช่องทางค้าปลีกในบรรจุภัณฑ์ขนาด 0.33-6 ลิตรให้แข็งแกร่งอย่างเต็มที่

 

นายลูก้า คิโอด้า ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจน้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “หลังจากที่บริษัทได้ให้บริการน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียว ไลฟ์ ชนิดถังขนาด 18.9 ลิตร สำหรับจัดส่งตามบ้านและสำนักงานที่ทำงานให้กับลูกค้ามาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี บริษัทได้ตัดสินใจที่จะมุ่งพัฒนาธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียว ไลฟ์ ในช่องทางค้าปลีกอย่างเต็มที่ ในฐานะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในตลาดน้ำดื่มบรรจุขวดในประเทศไทย บริษัทจะเดินหน้าผลิตและจัดจำหน่ายน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียว ไลฟ์ ในบรรจุภัณฑ์ขนาด 0.33 ลิตร 0.6 ลิตร 1.5 ลิตร และ 6 ลิตรอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางค้าปลีกทั่วประเทศ ไปพร้อมๆ กับผลิตภัณฑ์น้ำแร่ธรรมชาติ ภายใต้แบรนด์มิเนเร่”

 

สปริงเคิลก่อตั้งในปี 2529 และมีกำลังการผลิต 400 ล้านลิตรต่อปี นอกจากนี้ ยังมีระบบโลจิส  ติกส์ที่มีประสิทธิผลสูง โดยมีรถส่งน้ำดื่มจำนวน 200 คัน เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สปริงเคิลมีโรงงานผลิตที่ทันสมัยในการผลิตน้ำดื่มคุณภาพสูง และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำ ได้แก่ มาตรฐาน ISO 9001: 2008 มาตรฐาน GMP และ มาตรฐาน HACCP

 

นายพิสัย เลาหธนาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด กล่าวว่า “การเปลี่ยนผู้ผลิตและจัดจำหน่ายในครั้งนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของเอ็ม วอเตอร์ในการให้บริการน้ำดื่มชนิดถังขนาด 18.9 ลิตร ผมขอยืนยันกับลูกค้าเนสท์เล่ที่ใช้บริการจัดส่งตามบ้านและสำนักงานที่ทำงานทุกรายว่า เอ็ม วอเตอร์จะสานต่อการให้บริการน้ำดื่มคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์น้ำดื่มสปริงเคิล ตลอดจนมอบประสบการณ์การดูแลลูกค้าและให้บริการจัดส่งน้ำดื่มที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่บริษัทให้ความสำคัญสูงสุด”

 

ในช่วงการเปลี่ยนแปลงผู้ผลิตและจัดจำหน่ายครั้งนี้ เนสท์เล่และสปริงเคิลได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพและการให้บริการผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนี้ สปริงเคิลเริ่มเป็นผู้ให้บริการแก่ลูกค้าน้ำดื่มเนสท์เล่ เพียว ไลฟ์ชนิดถังแล้วตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นมา หากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าน้ำดื่ม
สปริงเคิล โทร. (02) 705-7272อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer