เป็นครั้งแรกในรอบ 105 ปี ที่เอสซีจี จัดกิจกรรมเปิดบ้าน “SCG Open House”  ณ สำนักงานใหญ่บางซื่อ ภายใต้ธีม “Discover Our Passion, Discover Your Passion”  

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สนใจซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา และคนทำงานทั่วไป เข้ามาเยี่ยมบ้าน 2 วัน วันละ 2 รอบ รอบละประมาณ 2 ชั่วโมง รวมประมาณ 1 พันคน  

เหตุผลสำคัญในการเปิดบ้านก็เพื่อเป็นการตอกย้ำแบรนด์เอสซีจีอีกครั้งว่า บ้านหลังใหญ่ที่มีอายุยาวนานกว่าศตวรรษหลังนี้ ไม่ได้มีความสามารถเพียงแค่ผลิตปูนซีเมนต์  ทำหลังคา ผลิตเม็ดพลาสติกที่ทำได้เพียง ถุง ถัง กาละมัง โคม หรือแพ็กเกจจิ้งธรรมดาๆ เท่านั้น แต่ภายในบ้านยังมีธุรกิจใหม่ๆ ที่หลายคนคาดไม่ถึงอย่างมากมาย

ที่สำคัญไม่ได้เป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดการทุ่มทุนเพราะเป็นองค์กรกระเป๋าหนัก มียอดขายปีละกว่า 4.5 แสนล้าน กำไรปีละกว่า 5 หมื่นกว่าล้าน 

แต่เป็นการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสอดคล้องกับความต้องการจริงของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

วันนี้เอสซีจีไม่ได้เป็นองค์กรที่ผลิตสินค้าขายอย่างเดียว แต่กำลังสร้างแพลตฟอร์มและหาโซลูชั่นใหม่ๆ เพื่อลูกค้าตลอดเวลา

การเปิดบ้านครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจได้มาร่วมค้นหาแรงบันดาลใจ หรือ Passion ในการทำงาน ตลอดจนการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ ให้ตนเอง ผ่านการเยี่ยมชมและรับฟังแนวคิด ตลอดจนประสบการณ์ในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมของเอสซีจี รวมไปถึงในเรื่องของบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานของเอสซีจี 

กิจกรรมหลักๆ จะมี 3 ส่วนสำคัญคือ

1. Smart Campus Tour ทุกคนจะได้ชมนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่นที่พัฒนาขึ้นจาก Passion เพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัลได้ดีกว่าเดิม

เช่น นวัตกรรมโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ ซึ่งเป็นโซลูชั่นครบวงจรรายแรกของไทย นวัตกรรมเม็ดพลาสติกคุณภาพสูง วัสดุเติมแต่งเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้หลากหลาย ระบบโลจิสติกส์อัจฉริยะ ศูนย์ควบคุมและติดตามพฤติกรรมพนักงานขับรถผ่านระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) โครงการรถโรงเรียนอัฉจริยะป้องกันเด็กติดในรถ ดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับเจ้าของบ้านและร้านผู้แทนจำหน่าย  บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์ระบายอากาศได้เองเมื่ออุ่นในไมโครเวฟ บรรจุภัณฑ์ลูกฟูกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ยังพาผู้เข้าร่วมงานไปเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน “รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที” Circular Economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียน คือการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการใช้ให้น้อยที่สุด หรือใช้ให้นานที่สุด รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเอสซีจีได้นำแนวคิด Circular Economy มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน

2. Discover Our Passion

นอกจากเอสซีจีได้ตั้งหน่วยงาน Digital Transformation ขึ้นมาเพื่อร่วมงานกับสตาร์ทอัพภายนอกแล้ว ภายในองค์กรเองยังมีการบ่มเพาะส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพจากบุคลากรภายในของเอสซีจีเอง (Internal Startup) เพื่อผลักดันให้พนักงานมีศักยภาพ มี Passion ในการทำธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้า

อะไรคือ Passion ของคนเหล่านี้ในการคิดค้นงานใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงองค์กรและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้คน พนักงานหลายคนได้มาช่วยกันเล่าถึงประสบการณต่างๆ ที่น่าสนใจเหล่านั้น  

และที่สำคัญ สิ่งที่เอสซีจีไม่ลืมคือเรื่องของ Work-Life Balance  ผ่านการเยี่ยมชม Health Care Center 5 ชั้นที่ 2 ชั้นแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอีก 3 ชั้นเป็นเรื่องของการป้องกัน ด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายมากมายที่พนักงานและครอบครัวสามารถเข้ามาใช้ได้ฟรี

ปิดท้ายด้วย 3)  Discover Your Passion กับผู้นำองค์กรเอสซีจี คือ รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่กล่าวว่า

“Passion สำคัญของคนเอสซีจีคือ เรื่องของ Change คือการเปลี่ยนแปลง ต้องยอมรับว่าในการทำธุรกิจ ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความต้องการสินค้าและบริการใหม่ๆ ตลอดเวลา เมื่อตลาดมีการเปลี่ยนแปลง คู่แข่งเขาก็เปลี่ยนแปลง ดังนั้นคนเอสซีจีต้องยอมรับในการเปลี่ยนแปลง อย่ากลัว และต้องคิดว่าทำอย่างไรที่จะเอาเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาเป็นกำลังใจให้ตัวเองสามารถคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ตลาด ลูกค้า และสังคม”

ต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ อุปสรรคที่ทำให้เกิดความผิดหวังผิดพลาดคือบทเรียนที่สำคัญในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานครั้งต่อๆ ไป เพื่อให้บริษัทเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง

คนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาผลักดันองค์กรของเอสซีจีนั้น รุ่งโรจน์มองว่าไม่ได้หมายถึงอายุ นิยามของคนรุ่นใหม่ ในความคิดของเขาหมายถึงทุกคนที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กับการทำงาน และที่สำคัญคนรุ่นใหม่ต้องมีความกล้า กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทำ พร้อมที่จะลอง และกล้าที่จะรับได้ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว

สุดท้ายแล้ว แม้ว่าทุกๆ คนที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่มีโอกาสในการร่วมงานกับเอสซีจี แต่ก็คาดหวังว่าจะส่งต่อ Passion ให้ผู้ชมงานสู่การสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่าเดิม ไม่ว่าจะอยู่ในบริบทไหนของสังคมก็ตาม

                อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer