จุฬาฯ กันพื้นที่ 1,000 ตร.. ในสยามแสควร์วันทำเมืองนวัตกรรมแห่งสยามดันเป็นพื้นที่ให้สตาร์ทอัพไทยมาโชว์ของ พร้อมออกกองทุน 100 SID กระตุ้นนำนวัตกรรมบุกเมืองนอก

 

ศาสตราจารย์ บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า จุฬาฯให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรมมาตลอด โดยในปี 2557 ได้มีการจัดตั้งโครงการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation Hub) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีเป้าหมายสร้างเสริมสังคมไทยสู่วิถีใหม่ในการใช้ชีวิต การเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์

โดยจะมุ่งเน้น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ Aging Society หรือสังคมผู้สูงอายุ Digital Economy & Robotics หรือเศรษฐกิจแบบดิจิทัลและระบบหุ่นยนต์ Sustainable Development หรือการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ Inclusive Community & Smart City หรือชุมชนที่มีส่วนร่วมและเมืองอัจฉริยะ

503214DC-FE39-4F27-8AC9-DDFA86B9F13B

อย่างไรก็ตามโครงการที่ผ่านมาจะเน้นให้กับภายในของมหาวิทยาลัยก่อน ทำให้จุฬาฯวางแผนที่จะขยายไปสู่บุคคลทั่วไปภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมแห่งสยาม (Siam Innovation District)” มีแผนสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ย่านสยามสแควร์และปทุมวันให้พลิกโฉมจากแหล่งช้อปปิ้งสู่เมืองนวัตกรรมต้นแบบการพัฒนาพื้นที่ย่านสยามสแควร์และปทุมวัน โดยมีเป้าหมายมุ่งสู่การสร้างสังคมอุดมปัญญา ผ่านพันธกิจหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1. การเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม (Industry Liason) 2. ตลาดนัดนวัตกรรม (Marketplace) 3. ชุมชนนวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) และ 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Talent Building) 

พื้นที่สยามสแควร์และปทุมวัน มีสตาร์ทอัพกว่า 10 แห่งจึงเหมาะเป็นพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ และนำผู้ที่มีไอเดียแต่ขาดทุน กับผู้ที่มีทุนมาเจอกัน อีกทั้งยังจะเป็นเรียนรู้สำหรับเด็กรุ่นใหม่ โดยจะมีการเชิญวิทยากรจากทั้งในและต่างประเทศมาจัดอบรม”

สำหรับเมืองนวัตกรรมแห่งสยามจะตั้งอยู่มีพื้นที่ 1,000 ตร.. ในสยามแสควร์ โดยเบื้องต้นได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล 200 กว่าล้านในการดำเนินงาน ส่วนจุฬาฯจะไม่คิดค่าเช่าพื้นที่ ซึ่งตก 2,000 บาท/ตร.ม/เดือน หลังจากนี้ได้มี 3 องค์กรเอกชนได้แก่ ปตท., KBTG, การไฟฟ้านครหลวง เสนอเข้ามาให้ทุนสนับสนุนในระยะ 5 ปีต่อจากนี้

84F18F18-B5A4-4C3E-A43D-50EE2BC996FB

อย่างไรก็ตามได้มีการประเดิมการสนับสนุนสตาร์อัพ ออกมาเป็นโครงการส่งเสริมนวัตกรรมแห่งสยาม (100 SID) ซึ่งเป็นโครงการที่ผลักดันให้นวัตกรรมรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการจัดแสดงผลงาน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความร่วมมือทางธุรกิจ ตลอดจนเป็นโครงการต้นแบบในการนำนวัตกรรมไปต่อยอดการใช้งานให้เกิดประโยชน์ โดยทีมที่จะได้รับเงินสนับสนุน 5 ล้านหรือ 1 ล้าบาท จะต้องมีนวัตกรรมที่ออกสู่ตลาดได้จริงๆ โดยเฉพาะตลาดในต่างประเทศ ขณะนี้มีทีมที่เข้าแข่งทั้งหมด 38 ทีม

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer