บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE  มุ่งพัฒนาบริการที่สะดวก รวดเร็ว ผ่านรูปแบบการบริการออนไลน์ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ดิจิทัลและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าตามนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  โดยช่วงฤดูกาลยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2562 นี้ ลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของบริษัทสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคมนี้เป็นต้นไป ได้แก่

 

  1. คลิกผ่านบริการกรมธรรม์ออนไลน์ “MY SCBLIFE” เพียงกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รับรหัส OTP เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ย และยังสามารถเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ส่วนตัวได้ทุกที่ทุกเวลา

  2. ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ได้ที่ www.scblife.co.th/tax กรอกเพียงหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิด ไม่ต้องลงทะเบียน

  3. ลูกค้าที่มี SCB Easy Net สามารถดาวน์โหลดผ่านบริการอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของธนาคารไทยพาณิชย์ โดยพิมพ์ www.scbeasy.com  จากนั้น Log in เข้าสู่ระบบ และคลิกที่ “ประกันชีวิต”

 

สำหรับลูกค้าท่านใด ที่ประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยผ่านทางอีเมล หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับบริษัท สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า หมายเลขโทรศัพท์ 1315  

 

SCBLIFE พร้อมสนับสนุนให้คนไทยมีการวางแผนสร้างหลักประกันชีวิตที่มั่นคง รวมทั้งสะสมสุขภาพที่ดี ทั้งด้านสุขภาพทางการเงินและสุขภาพกายใจ เพื่อนำไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์และลงตัว  

 ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online