โครงการโตโยต้าถนนสีขาว นำนักศึกษาที่ชนะการประกวด”Campus Challenge 2018″ ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2562 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มวัยรุ่นที่ถือเป็นวัยเริ่มต้นของการใช้รถใช้ถนน และเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปในอนาคต ดังนั้น เพื่อให้เยาวชนเกิดการตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงริเริ่มกิจกรรม “Campas Challenge โดยโตโยต้าถนนสีขาว”

ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 โดยให้นิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย จนถึงการลงมือปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริง

โดยคาดหวังให้ความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่นี้เป็นพลังขับเคลื่อนในการสร้างวินัย และน้ำใจ เพื่อสร้างสังคมคนขับรถดี อันจะนำไปสู่ถนนสีขาวหรือถนนปลอดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริงในอนาคต

“ญี่ปุ่นยืนหนึ่ง” ทีมชนะเลิศอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โดยกิจกรรม Campus Challenge 2018 ได้ประกาศผลการตัดสินไปเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 โดยมี 3 ทีมที่จะได้เดินทางไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม ญี่ปุ่นยืนหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม 4 Angies มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ชูโล่จัง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสเยี่ยมชมวัฒนธรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ด้านการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

พิพิธภัณฑ์โตโยต้า Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology

พิพิธภัณฑ์ได้รับการออกแบบเพื่อจัดแสดงผลงานอันน่าตื่นตาตื่นใจกว่า 4,000 ชิ้น ทั้งในรูปแบบของอุปกรณ์การทำงานแบบดั้งเดิม สื่อการนำเสนอในรูปแบบวิดีโอทัศน์ และอื่นๆ นิทรรศการทั้งหมดนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ภายใต้แนวคิดแห่งการรังสรรค์ ผ่านอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและสิ่งทออันถือเป็นจุดของกลุ่มบริษัทโตโยต้า รวมทั้งจัดแสดงวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 • หอแสดงเครื่องจักรกลสิ่งทอ (Textile Machinery Pavilion)

พื้นที่จัดแสดงผลงานกว่า 3,468 ตารางเมตร ในโรงงานปั่นฝ้ายที่สร้างขึ้นในยุคไทโช (1912-1926) และยังคงเอกลักษณ์เช่นเดิมไว้จวบจนปัจจุบัน ผลงานที่จัดแสดงสะท้อนความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนเครื่องจักรกลต้นแบบ การออกแบบลวดลาย และกว่า 90 เครื่องปั่นและเครื่องทอผ้าอันหลากหลาย เพื่อให้ผู้ชมเข้าถึงพัฒนาการทางเทคนิคที่เกิดขึ้น

 • หอยานยนต์ (Automobile Pavilion)

พลาดไม่ได้กับหอแสดงผลงานเนื้อที่กว่า 7,900 ตารางเมตร ตื่นตากับโรงงานยานยนต์ขนาดมหึมา พบนิทรรศการเจาะลึกกลไกยานยนต์และอุปกรณ์อะไหล่ เทคโนโลยียานยนต์และการผลิต เยี่ยมชมระบบการทำงานเครื่องจักรกลจริง และแบบจำลองอุปกรณ์ผ่าครึ่ง (พร้อมปุ่มแสดงการทำงานเฉพาะจุด) เครื่องมือทดลองและอุปกรณ์การผลิต สนุกสนานกับวิดีทัศน์สาธิตด้านยานยนต์ที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายด้วยภาพจริงและเสียงประกอบ

สถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิราคาวา-โก (Toyota Shirakawa-Go Institute) 

สถาบันแห่งนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นโรงเรียนธรรมชาติอันงดงาม ซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านชิราคาวา-โก ที่งดงามที่สุดในประเทศ ทางตะวันออกเหนือสุดของเขตปกครองจังหวัดกิฟุ (Gifu) ที่เชื่อมต่อกับเขตปกครองจังหวัดโทยามะ (Toyama) หมู่บ้านแห่งนี้เล่าขานกันว่าเคยเป็นถิ่นพำนักของกลุ่มชนชาวไฮคิ (Heiki) ที่อพยพหนีออกจากโตเกียวซึ่งเป็นเมืองหลวง

ในขณะนั้น หมู่บ้านแห่งนี้งดงามด้วยบ้านเรือนหลังคามุงหญ้าที่มีความลาดชันในแบบฉบับสถาปัตยกรรมกัชโช (Gassho) โบราณของญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในมรดกโลก เมื่อเดินผ่านทางมุ่งหน้าจากดินที่ราบเข้าสู่ฮาคูซานซูเปอร์รินโดะ (Hakusan Super Rindo) ถนนทอดตัวผ่านแนวเทือกเขาน้อยๆ ลอดเข้าอุโมงค์ ก่อนจะพาทุกท่านเข้าสู่ที่ราบเชิงเขาฮาคูซานอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ราบและเทือกเขาแห่งนี้ตั้งตระหง่านเป็นสถานที่ตั้งของสถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้าชิราคาวา-โก ที่ได้รับขนานนามจากแรงบันดาลใจที่ได้รับจากชื่อหมู่บ้านอันงดงาม โรงเรียนเพื่อศึกษาถึงธรรมชาติอันงดงามนี้ก่อตั้งขึ้นด้วยแนวคิดที่จะดำเนินงานในวิถีทางใหม่และสร้างสรรค์

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและยานยนต์ (Toyota Kaikan Museum)

นับตั้งแต่วันก่อตั้ง โตโยต้าได้ยึดมั่นกับปณิธานที่จะ “ร่วมรังสรรค์สังคมอันรุ่งเรืองด้วยการผลิตยานยนต์ (Contribution toward a prosperous society by making automobile) เพื่อสร้างสรรค์พรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิม โดยศตวรรษที่ 21 นี้ โตโยต้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีไฮบริดและเทคโนโลยีความปลอดภัย ร่วมแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนและอุบัติภัยบนท้องถนน ควบคู่ไปกับการนำเสนอความสะดวกสบายจากยานยนต์  รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความฝันและแรงบันดาลใจแห่งยานยนต์ให้เข้าถึงหมู่มวลมนุษยชาติในทุกมุมโลก ภายใต้แนวคิด “วันนี้เพื่ออนาคต (Today for Tomorrow)” โตโยต้าได้กำหนดแนวทางดำเนินกิจกรรมการผลิตจากแรงบันดาลใจ

หอนิทรรศการโตโยต้าไคคัง ได้นำเสนอในรูปแบบการจัดแสดงนิทรรศการยานยนต์ และสื่อภาพและเสียง เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของโตโยต้าที่จะสร้างความรุ่งเรืองให้กับสังคมด้วยการผลิตยานยนต์ รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตยานยนต์ที่เหนือชั้น ผู้เข้าชมทั้งเด็กและผู้ใหญ่จะได้รับความเพลิดเพลินจากการเยี่ยมชม หอนิทรรศการที่มีการจัดนิทรรศการที่หลากหลายในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถแบ่งเป็น 7 โซน คือ

 1. Eco and Emotion จัดแสดงยนตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเน้นยานยนต์ที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริดเป็นหลัก
 2. Safety and Freedom จัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีความปลอดภัยในรถยนต์โตโยต้า
 3. Production and Creation นำเสนอกระบวนการผลิตรถยนต์ด้วยอุปกรณ์และเครื่องมืออันทันสมัย
 4. Company and Society เป็นโซนนำเสนอเทคโนโลยีและการดำเนินงาน ที่จะช่วยสร้างอนาคตที่ดีขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ ของโตโยต้า
 5. Exhibition for Children มุมจัดแสดงกลไกการทำงานของรถยนต์ การออกแบบรถยนต์ กระบวนการผลิต และความปลอดภัยทางจราจรของโตโยต้าให้แก่เยาวชน
 6. Toyota Vehicles พื้นที่จัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของโตโยต้า
 7. Lexus Vehicles พื้นที่จัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของเลกซัส
 8. Toyota Gazoo Racing พื้นที่จัดแสดงกิจกรรมมอเตอร์สปอร์ตและโปรแกรมการแข่งขันของทีม Gazoo Racing

 

Toyota Mega Web

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นสวนสนุกในรูปแบบใหม่ที่เน้นเรื่องของรถยนต์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน

 1. ToyotaCity Showcase คือ ส่วนที่ใหญ่ที่สุดของ Toyota Mega Web จัดแสดงรถยนต์โตโยต้ารุ่นล่าสุดหลากหลายรุ่น
 2. History Garage คือ ส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับ ‘ประวัติศาสตร์รถยนต์’ ซึ่งจัดแสดงรถยนต์รุ่นเก่าจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงรถยนต์โตโยต้า
 3. Ride Studio คือ ส่วนสำหรับเด็กๆ ที่จะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ขับขี่ และเรียนรู้เกี่ยวกับกฎ จราจร

ศูนย์ศึกษาความปลอดภัย โตโยต้า โมบิลิต้า (Mobilita)

เป็นสถานที่ศึกษาและให้ความรู้ในการขับขี่บนถนนอย่างปลอดภัย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง เริ่มจากท่านั่งที่ถูกต้อง การจับพวงมาลัย ทดสอบการเบรกบนถนนธรรมดา และถนนลื่น ถือเป็นการสร้างประสบการณ์การขับรถอย่างปลอดภัยและถูกวิธี

Institute Traffic Accident Research And Data Analysis (ITARDA)

เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุบนถนน ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น ทำให้ทราบถึงลักษณะและสาเหตุในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนถนนให้คนทุกวัย รวมถึงเห็นความสำคัญของการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในรถยนต์

ซึ่งการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนถนนให้แก่นิสิตนักศึกษา ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในแผนรณรงค์เพื่อต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อที่จะร่วมสร้างความปลอดภัยบนถนนให้แก่สังคมไทย ให้เป็นถนนสีขาวหรือถนนแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืนอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน