เอไอเอส รุกหนักด้านคน เปิด AIS Academy ศูนย์ยกระดับความรู้ ความชำนาญ และพัฒนาศักยภาพผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ และเสริมประสบการณ์ให้กับพนักงานด้วยการเห็นโลกทัศน์ของจริง ออกสื่อครั้งแรกอย่างเป็นทางการ พร้อมพาพนักงานร่วมเป็นหนึ่งในกิจกรรม คุยกับโซเชีย หุ่นยนต์ AI

โดยโครงการ AIS Academy เกิดจากสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายองค์กรสู่ Digital Service Provider ที่มาจากเทเลอคอมเป็นรากฐาน และได้กานติมา เลอเลิศยุติธรรม Chief Human Resources Officer และ ปรง ธาระวานิช Head of AIS Academy เข้ามาสานต่อคิดและพัฒนาโครงการนี้มาตั้งแต่ 3 ปีที่ผ่านมา

ซึ่งการปรับเปลี่ยนองค์กรเอไอเอสนั้น สมชัย มองว่าต้องปรับจากภายในสู่ภายนอก นับตั้งแต่การเปลี่ยน Mind Set ของพนักงานให้มีการตื่นตัวตอบรับการเปลี่ยนแปลงของ Digital Transformation ที่จะเข้ามา Disturbs อย่างรวดเร็วในอนาคต

การปรับเปลี่ยนองค์กรเอไอเอสภายใต้ AIS Academy นับตั้งแต่การลดลำดับชั้นของตำแหน่งงานจาก 17-18 ระดับชั้นตั้งแต่ C Level จนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ เหลือเพียง 6-7 ระดับเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงาน รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร ด้วยปรับชื่อตำแหน่งผู้บริหารในกลุ่มงานต่างๆ  เป็น Head of หน่วยงานแทน เพื่อให้ลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงานลง

พร้อมปรับหลักสูตรการอบรมพนักงานโดยให้พนักงานมีสิทธิ์เลือกเรียนหรืออบรมในสิ่งที่ไม่ถนัดเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการทำงานที่มากขึ้น ผ่านหลักสูตรจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก เช่น สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ ( MIT) ประเทศสหรัฐอเมริกา , Harvard Business School , มหาวิทยาลัย Manchester สหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ยังมี AIS CREATIVE TALENTS หรือ ACT ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับชั้น กลุ่ม StartUp และกลุ่ม Young Telewiz ได้มาร่วมค้นหาไอเดียใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

การเรียนรู้ผ่านระบบ Digital Learning Platform บนแอปพลิเคชันให้พนักงานสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองผ่านสมาร์ทโฟนทุกที่ทุกเวลา ได้แก่  AIS Learn Di แอปพลิเคชั่นเรียนออนไลน์  AIS Read Di รวมข้อมูลความรู้ต่างๆ และ Fun Di ให้พนักงานเก็บคะแนนสะสมการเข้าอบรมและกิจกรรมต่างๆ ที่ AIS Academy จัดนำมาแลกโรงแรมที่พัก และอื่นๆ รวมถึงสามารถแลกเป็นคอร์สอบรมระดับสูงได้

และในอนาคตเอไอเอสยังได้เตรียมเปิด สมาร์ทออฟฟิศ ที่มาพร้อมกับระบบสแกนใบหน้าแทนการตอกบัตรพนักงานทดลองการใช้งานเพื่อให้พนักงานได้มีประสบการณ์จริงกับการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัล

ทั้งนี้เอไอเอสคาดหวังว่าการเปิด AIS Academy จะเป็นส่วนที่สำคัญในการพลักดันศักยภาพพนักงานเอไอเอสทั้ง 12,000 คนให้มีความรู้และประสบการณ์เพื่อก้าวสู่การเป็นคนในโลกดิจิทัลอย่างแท้จริง