กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 13 โดยธนาคารกรุงไทย ร่วมเปิดเวทีให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาระดับไม่เกินปริญญาตรี ได้ประชันฝีมือกันอย่างเต็มที่ ในโครงการประกวดแผนการตลาดเพื่อชุมชน ภายใต้แนวคิด “ไอเดียเป๊ะ ชุมชนปัง” ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 1,400,000 บาท เปิดรับสมัคร (15 ต.ค. – 25 พ.ย. 62) ช่องทาง Online ทาง https://www.camphub.in.th/krungthai-tonkla-13/

นับเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีเวทีในการนำเอาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อให้ชุมชนได้เพิ่มช่องทางการค้าขาย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มคุณค่าและยกระดับให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

 

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาในระดับไม่เกินปริญญาตรี ทีมละไม่เกิน 3 คน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง จำนวน 1 คน

พร้อมแนบไฟล์ Proposal ทาง https://forms.gle/KsSny6iSJi6QXg8RA โดยจัดทำไฟล์ Proposal ในรูปแบบ .doc, .docx และ ไฟล์ .pdf  Font CordiaUPC ขนาด 16 จำนวนไม่เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 ประกอบไปด้วย

1. รายละเอียดของแผนการตลาดเพื่อโปรโมตชุมชนด้วยงบประมาณ 50,000 บาท ในระยะเวลาประมาณ 2 เดือน ได้แก่

 • จุดเด่นของชุมชน
 • กลุ่มเป้าหมาย (Target Market)
 • ช่องทางการสื่อสารทางการตลาด (Marketing Communication Channel)
 • กลยุทธ์ทางการตลาดเน้นการสื่อสารด้านดิจิทัล (Digital Marketing Strategy)
 • แผนการดำเนินงาน (Action Plan) ที่แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ ที่มีความเป็นไปได้และใช้งานได้จริง
 • ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ

2. นำเสนอแผนการตลาดเพื่อโปรโมตชุมชนในรูปแบบ Clip VDO แล้วอัปโหลดขึ้น Youtube พร้อมแนบลิงก์ ความยาวไม่เกิน 2 นาที (ตั้งชื่อ Clip ว่า  …ชื่อทีม…  กรุงไทยต้นกล้าสีขาว เช่น ทีมธนาคารกรุงไทย กรุงไทยต้นกล้าสีขาว)

โดยมีเกณฑ์การตัดสิน คือ

 • ไอเดียเป๊ะ: ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำได้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย
 • ชุมชนปัง: ผลสำเร็จที่ชุมชนจะได้รับ

รางวัล

ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล รวมมูลค่า 1,400,000 บาท

 • รางวัลทุนดำเนินโครงงาน

15 ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนดำเนินตามแผนงาน ทีมละ 50,000 บาท

 • รางวัลรอบชิงชนะเลิศ จะประกอบด้วยรางวัลต่างๆ ดังนี้
 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
 • รางวัล Public Favorite Award จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

กำหนดการเข้าร่วมโครงการ

 • ต้นกล้าแคมป์ (18 – 20 ธ.ค. 62) 20 ทีมเข้าค่ายเรียนรู้การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการตลาดชุมชน, Digital Marketing และนำเสนอแผนงานเพื่อคัดเลือกเข้ารอบ 15 ทีม ในวันสุดท้ายของแคมป์
 • โปรโมตชุมชน (21 ธ.ค. 62 – 29 ก.พ. 63) 15 ทีมดำเนินการโปรโมตชุมชนตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับจากธนาคาร
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (5 – 6 มี.ค. 63) 15 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โดยนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ

(กำหนดการ อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โปรดติดตามข่าวสารทางช่องทาง Group Facebook: โครงการ  “กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว” และช่องทางต่างๆ ของโครงการ)

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer