จากการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบครึ่งปีแรก 2562 คนไทยยังคงหารายได้เฉลี่ยได้เพียงเดือนละ 26,371 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งรายได้ที่คนไทยหามานี้ต้องหมดไปกับรายจ่ายในแต่ละเดือน 21,231 บาทต่อครัวเรือน

ค่าใช้จ่ายที่หมดไปนี้มาจาก

การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภค 18,397 บาท

ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 2,839 บาท

ซึ่งประกอบด้วย

อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ 7,162 บาท

ที่อยู่อาศัย              4,417 บาท

การเดินทางและท่องเที่ยว    2,020 บาท

ยานพาหนะ           1,680 บาท

ของใช้ส่วนบุคคล และเครื่องนุ่งห่ม       1,299 บาท

การสื่อสาร             766 บาท

การศึกษา              334 บาท

เวชภัณฑ์ การรักษาพยาบาล 289 บาท

พิธีกรรมศาสนา     216 บาท

บันเทิงและงานพิธี 213 บาท

 

ถ้าดูเพียงผิวเผินเฉพาะรายได้และรายจ่ายของคนไทยอาจจะมองว่าในแต่ละครัวเรือนของคนไทยมีเงินเหลือเก็บมากถึง 5,140 บาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สามารถนำมาใช้ในเหตุฉุกเฉินต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน

แต่ความเป็นจริงแล้ว นอกจากรายได้ประจำเดือนต่อครัวเรือนของคนไทยตามที่กล่าวมาแล้ว คนไทยยังมีรายจ่ายลับๆ ที่แฝงอยู่

โดยรายจ่ายนี้มาจากการก่อหนี้ของคนไทยนั่นเอง

จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าครึ่งปีแรก 2562 คนไทยมีหนี้สินเฉลี่ยมากถึง 167,913 บาท ต่อครัวเรือน

ถือว่าเป็นหนี้สินจำนวนมากกว่า 6 เท่าเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ย 26,371 บาท ที่ครัวเรือนไทยได้รับต่อเดือน

การก่อหนี้ของคนไทยเป็นการก่อหนี้เพื่อนำเงินไปใช้ในสิ่งต่างๆ ได้แก่

ใช้อุปโภคบริโภค    64,452 บาท

ซื้อบ้าน และที่ดิน   62,700 บาท

ใช้ในการเกษตร     23,898 บาท

ใช้ในการทำธุรกิจ  13,659 บาท

ใช้ในการศึกษา      2,224 บาท

อื่นๆ เช่น ค่าปรับ ค่าประกัน  980 บาท

ทั้งนี้ จากเหตุผลในการก่อหนี้ของคนไทยตามที่สำนักการสถิติแห่งชาติได้สำรวจมาพบว่าคนไทยมีการก่อหนี้เพื่อต่อยอดรายได้และความรู้ให้กับตัวเองอย่าง เพื่อการเกษตร, เพื่อทำธุรกิจ และการศึกษายังคงเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับการก่อหนี้เพื่อการอุปโภคบริโภค ที่มีมากถึง 64,452 บาท

ซึ่งเป็นหน้าที่ของหลายๆ หน่วยงานที่ต้องเข้ามาปรับเปลี่ยนแนวคิดการก่อหนี้ เพื่อพาประเทศไทยให้หลุดออกจากกับดักความยากจนให้ได้ในอนาคต

แล้วคุณล่ะ วันนี้เป็นหนี้หรือเปล่าอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน