บริษัท สกายวีไอวี จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน) ร่วมมือกันพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรโดยการใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เพื่อใช้ในการวางแผนเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วิวัฒน์วงศ์ วิจิตรวาทการ กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความพร้อมในการนำความรู้ความสามารถ ตลอดจนเครื่องมือสำรวจระยะไกลด้วยอากาศยานไร้คนขับ หรือที่เราเรียกกันว่า โดรน พร้อมโปรแกรมประมวลผลข้อมูลภาพถ่าย ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดนำเข้ามาจากเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งบริษัท สกาย วีไอวี จำกัดก็เพื่อนำเทคโนโลยีตัวนี้มาประยุกต์ใช้ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมโดยเฉพาะ หัวใจสำคัญของโดรนอยู่ที่เลนส์ 4 ก้อนที่เมื่อผสมกันแล้วจะได้ภาพที่คนไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งสามารถส่องทะลุลงไปได้ถึงใต้พื้นดินซึ่งทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลของดิน ความสมบูรณ์ของดิน ความลาดเอียงของพื้นที่เพื่อใช้ในการวางแผนเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้สามารถลดต้นทุนไปได้ถึง 10 – 20% นอกจากนี้ภาพถ่ายทางการเกษตรยังสามารถนำมาทำการวิเคราะห์ต่อเพื่อตรวจเช็คสุขภาพของพืช คำนวนผลผลิตล่วงหน้าและสามารถนำไปวิเคราะห์ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการวัดความชื้น อุณหภูมิ สภาพอากาศ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเก็บเพื่อเป็น Big Data ทางการเกษตรต่อไปในอนาคต

เน้นการให้บริการ

ในปัจจุบันเราอาจเห็นเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เข้ามาใช้งานในด้านงานถ่ายภาพและวิดิโอเพื่อความบันเทิงที่เห็นกันอยู่ทั่วไป แต่เรานำมาประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากใช้ในด้านงานเกษตรแล้วยังมีบริการในเรื่องของการทำแผนที่รังวัด การคำนวนพื้นที่และปริมาตรอีกทั้งยังสามารถทำการสำรวจพื้นผิวโครงสร้างทีเป็นพื้นที่แคบๆ ยากต่อการเข้าถึงของมนุษย์เช่น สำรวจเขื่อน สะพาน ปล่องควันในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งภายในและภายนอก

ยกระดับเกษตรกร

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การตัดสินใจร่วมมือกับ บริษัท สกาย วีไอวี จำกัด เนื่องจากเล็งเห็นความรู้ความสามารถ ที่สามารถสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ ให้ก้าวไกลไปข้างหน้าร่วมกันได้ อีกทั้งยังช่วยยกระดับเกษตรกรให้มีการเพาะปลูกที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากปกติการเพาะปลูกก่อนหน้านี้ เกษตรกรเพาะปลูกโดยไม่มีการวางแผนและบริษัทเพียงแค่รับซื้อผลผลิตเท่านั้น แต่เทคโนโลยีตัวนี้จะเข้ามาช่วยในเรื่องการวางแผนการผลิตซึ่งจะทำให้เกิดการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

“เพราะเกษตรกรในประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ด้อยเกินไป เทคโนโลยีตรงนี้จะเข้ามาปรับเปลี่ยนเกษตรกรในประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer