รถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัด เป็นขนส่งมวลชนที่ให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยรถประจำทาง ระหว่างกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดต่างๆ ที่มีมาอย่างยาวนาน  นับตั้งแต่ 1 มกราคม 2503 (อ้างอิงจากวันที่เปิดให้บริการขนส่งหมอชิตและเอกมัย)

ในอดีตที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่จะเดินทางไปต่างจังหวัดผ่านรถขนส่งมวลชนสาธารณะเนื่องจากถนนหนทางในต่างจังหวัดยังไม่ดีเท่ากับในปัจจุบัน และอัตราการครอบครองรถของคนไทยยังมีจำนวนไม่มากนัก

แต่ในปัจจุบันการเดินทางผ่านรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดโดยเฉพาะจากกรุงเทพฯ ไปจังหวัดต่างๆ เริ่มน้อยลง เนื่องจาก

1. คนไทยครอบครองรถมากขึ้นและขับรถไปยังต่างจังหวัดด้วยตัวเอง

2. การเข้ามารุกธุรกิจการบินของสายการบินต้นทุนต่ำต่างๆ ที่ทำให้คนไทยรู้สึกว่าการจ่ายเงินค่าโดยสารเพื่อนั่งรถประจำทางระหว่างจังหวัด ราคาแทบจะไม่แตกต่างจากสายการบินต้นทุนต่ำ

นอกจากนี้ ในอดีตรถโดยสารประจำทางระหว่างประเทศถูกรถตู้เข้ามาชิงส่วนแบ่งผู้โดยสารไปเป็นจำนวนมาก จากความรวดเร็วในการเดินทาง

 

Marketeer ขอเปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารในสถานีขนส่งหมอชิตทั้งไปและกลับเฉลี่ยต่อวันในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนผู้โดยสารลดลงอย่างเห็นได้ชัด

จำนวนเที่ยวรถและผู้โดยสารสถานีหมอชิต

2560

เที่ยวรถ 6.73 พันเที่ยว

ผู้โดยสาร 1.06 แสนคน

2561

เที่ยวรถ 5.87 พันเที่ยว

ผู้โดยสาร 9.25 หมื่นคน

2562

เที่ยวรถ 5.21 พันเที่ยว

ผู้โดยสาร 6.41 หมื่นคน

*เฉลี่ยต่อวัน

 

ทั้งนี้ แม้คนจะให้ความสำคัญกับการเดินทางผ่านรถขนส่งสาธารณะระหว่างจังหวัดลดลง แต่รถโดยสารเหล่านี้ก็ยังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับใครหลายๆ คนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางจากภูมิลำเนาเข้ามาทำงานในกรุงเทพฯอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer