Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และซีมันนี่ (SeaMoney) ร่วมบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ “กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา” (กสศ.) เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากการเลื่อนเปิดเทอมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 กับโครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม โดยมี ดร. อุดม วงษ์สิงห์ (กลาง) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา กสศ. เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เมื่อเร็ว ๆ นี้ เงินบริจาคดังกล่าวจะถูกนำไปสมทบเป็นทุนจัดซื้ออาหารเพื่อแจกจ่ายให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 761,729 คน ที่มาจากครอบครัวซึ่งมีรายได้น้อยที่สุด 20% ของประเทศไทย ในช่วงเลื่อนเปิดเทอม ด้วยเล็งเห็นว่า “อาหารโรงเรียน” เป็นอาหารมื้อสำคัญที่ส่งเสริมให้เยาวชนกลุ่มนี้ได้รับโภชนาการที่เหมาะสม ทั้งยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 อย่างรุนแรง โดยข้อมูลจาก กสศ. ชี้ว่าผู้ปกครอง 41.40% มีรายได้ลดลง 23.44% จำเป็นต้องแบกรับภาระอื่น ๆ เพิ่มเติม 15.04% ถูกพักงาน และ 13.88% ถูกเลิกจ้างถาวร

การสนับสนุนกองทุน กสศ. ในครั้งนี้  นับเป็นโครงการสนับสนุนเยาวชนในครอบครัวที่มีรายได้น้อยที่ต่อยอดมาจากโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งการีนา (ประเทศไทย) ได้จัดทำร่วมกับแอปพลิเคชันการศึกษา StartDee เพื่อมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนในครอบครัวที่มีรายได้น้อยได้มีโอกาสเข้าถึงช่องทางการเรียนรู้ทางเลือกที่มีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์การจัดสรรเวลาของเด็ก ๆ และส่งเสริมให้การเรียนรู้ภายในโรงเรียนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ #สู้วิกฤตให้น้องอิ่ม เพื่อช่วยเหลือเยาวชนให้สามารถก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ไปได้และพร้อมกลับมาเรียนอีกครั้งในช่วงเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง สามารถร่วมสมทบทุนกับกองทุน กสศ. ได้ที่ www.eef.or.th/donate-covid/อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer