ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัทฯ มีรายได้ และกำไรสุทธิ จำนวน 4,883 ล้านบาท และ 399 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีปัจจัยบวกมาจากธุรกิจกลุ่มที่พักอาศัย ฟื้นตัวกลับมาคึกคักมียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.81 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ที่มีรายได้ประจำจากค่าเช่า ยังคงสามารถปรับตัวได้ดี ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากมาตรการผ่อนปรนค่าเช่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิ-19

¨       FPT สามารถคงสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกร่ง จากความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญชุดใหม่แบบ Rights Offering เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเกินความคาดหมาย ด้วยยอดเงินระดมทุน จำนวน 3,207 ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะนำไปใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

¨       ปัจจุบันได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนการทำคำเสนอซื้อเพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ GOLD ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคาดว่ากระบวนการเพิกถอนจะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2563

¨       คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้ นายธนพล ศิริธนชัย ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Country CEO) เพื่อดำเนินงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ของ FPT โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป คุณธนพลจะเป็นผู้ขับเคลื่อนกลยุทธ์การลงทุน ที่จะสนับสนุนให้แพลตฟอร์มธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” ผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศไทย แถลงผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทฯ บันทึกรายได้รวมลดลงเล็กน้อยที่ 4,883 ล้านบาท และกำไรสุทธิจำนวน 399 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิต่ำกว่ากำไรสุทธิของปีก่อนหน้าที่ 797 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสที่ 3/2562 นั้นบริษัทฯ มีกำไรจากการขายที่ดินให้แก่บริษัทร่วมทุน ประกอบกับมาตรการปิดเมืองในช่วงการระบาดของไวรัสโควิดในปีนี้ ทำให้ธุรกรรมโอนบ้านต้องเลื่อนระยะเวลาออกไป

จากความสำเร็จในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 1,210,057,784 หุ้นที่ผ่านมา  FPT สามารถระดมทุนได้ถึง 3,207 ล้านบาท เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านสภาพคล่อง นอกจากนี้ เมื่อเดือนกรกฎาคม คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีการอนุมัติการขายสินทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมมูลค่ารวม 6,000 ล้านบาท ให้แก่กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” โดยเงินทุนดังกล่าวจะนำมาใช้ในการสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจต่อไปในอนาคต

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2563 มีรายได้จำนวน 441 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า โดยยังสามารถรักษาสัดส่วนการเช่าพื้นที่ในอัตราร้อยละ 80 จากอานิสงส์ของดีมานด์พื้นที่โรงงานพร้อมใช้ (Ready-built factories) เพิ่มสูงขึ้นจากกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศจีน ในด้านคลังสินค้าแบบสร้างตามความต้องการ หรือ Built-to-Suit บริษัทฯ ยังคงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำให้เป็นผู้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงกับบริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด (เซ็นทรัล วัตสัน”) ผู้นำร้านค้าปลีกด้านสุขภาพและความงามอันดับหนึ่งของประเทศไทย ในการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภูมิภาคทันสมัยแห่งแรกในจังหวัดขอนแก่น

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย รายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2563 มีรายได้จำนวน 3,880 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากความต้องการที่พักอาศัยประเภททาวน์โฮมและทาวน์เฮาส์เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมียอดพรีเซลล์โครงการมูลค่ารวม 8,819 ล้านบาท ณ เดือนมิถุนายน 2563 เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา และเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 61 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จากโครงการที่ดำเนินการอยู่ 58 โครงการ และมีแบ็กล็อกรอการโอนมูลค่า 2,290 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการขายออนไลน์เพื่อตอบรับกับสภาพทางธุรกิจในช่วงโควิด19 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการได้ด้วยตนเอง

กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ บันทึกผลประกอบการรายได้ที่ 236 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการผ่อนปรนค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 โดยถึงแม้ว่ากลุ่มธุรกิจโรงแรมยังคงได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการเดินทาง ธุรกิจให้เช่าพื้นที่สำนักงานยังคงสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเช่าโดยรวมของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารที่ร้อยละ 94 ณ เดือนมิถุนายน 2563 นอกจากนี้ ผลประกอบการของธุรกิจรีเทลยังฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ โดยปัจจุบันอาคารสามย่านมิตรทาวน์ มีอัตราการเช่าสูงขึ้นร้อยละ 91 และมีร้านค้าเปิดใหม่ อาทิ AIS eSports Studio, AfterYou และ Yomie’s Rice x Yogurt

บริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์โควิด19 อย่างใกล้ชิดและปฏิบัติงานตามมาตรการรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน โดยถึงแม้ว่าบางกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ จะสามารถสร้างผลงานโดดเด่นในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้แล้ว การควบรวมกิจการกับโกลเด้นแลนด์ยังมีความคืบหน้าเป็นที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ จะยังคงมุ่งมั่นในการสร้างผลตอบแทนให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน