บุญรอดฯ” ยังคงเดินหน้าสานต่อภารกิจสร้างรายได้ สร้างอาชีพ บรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ผ่าน 10 โครงการสิงห์อาสาฯ ใน 6 เดือน โดยมีทั้งโครงการระยะสั้นในรูปแบบการจ้างงานอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นตนเอง และโครงการระยะยาวในรูปแบบ “สิงห์อาสาอบรมสร้างอาชีพ” ที่นำองค์ความรู้มาช่วยอบรมสร้างอาชีพให้กับประชาชน โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

นับจากวันที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤตการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เกิดผลกระทบและความเดือดร้อนแผ่กระจายเป็นวงกว้าง แต่ในสถานการณ์ที่ลำบากเรายังได้เห็นน้ำใจ และความช่วยเหลือจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานเอกชน กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งหนึ่งในบริษัทเหล่านั้นก็คือ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ในฐานะองค์กรที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ไม่รีรอที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหาอย่างทันท่วงที

ในช่วงแรกของการระบาด บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลหลักทั่วประเทศที่ให้การดูแลผู้ป่วย COVID-19 เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ อีกทั้งยังสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มแก่คณะแพทย์ พยาบาล ด้วยการส่งมอบอาหารแช่แข็ง อาหารรีทอร์ท และอาหารปรุงสุกจากร้านอาหารในเครือ Food Factors อาทิ ร้าน EST.33, เชฟป้อม ไชนีส คูซีน บายต๊อด, Made By Todd Pop Up Restaurant ให้โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพฯ และจังหวัดต่าง ๆ

เดินหน้าช่วยเหลือคนไทยทั่วประเทศผ่าน “สิงห์อาสา”

จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก เกิดปัญหาการว่างงาน ตกงาน และถูกเลิกจ้าง ซึ่งคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และประกาศนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยช่วยเหลือทั้งในแง่ของการสร้างรายได้ และการสร้างอาชีพผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้ โครงการสิงห์อาสาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 10 โครงการ

โดยโครงการเร่งด่วนที่สามารถทำได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนั้น เป็นโครงการสิงห์อาสาจ้างงาน สร้างรายได้ผ่านรูปแบบการเป็นอาสาสมัครดูแลท้องถิ่นของตน ซึ่งอาสาสมัครที่เข้าร่วมในแต่ละโครงการ จะได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอาหาร โดยมีการจ้างงานเกิดขึ้นในกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศ ผ่าน 3 โครงการเร่งด่วน คือ โครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่า โดยจัดอบรมวิธีการดับไฟป่าให้กับชุมชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 10 จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออก, โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง มีการจัดจ้างประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งร่วมเป็นอาสาสมัคร ในจุดแจกน้ำ และติดตั้งธนาคารน้ำดื่มในชุมชน ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง 20 จังหวัด ภาคอีสาน และโครงการสิงห์อาสาป้องกันน้ำท่วม ร่วมเก็บผักตบชวาพัฒนาการไหลระบายในแม่น้ำ ครอบคลุม 7 จังหวัดภาคกลาง

รวมถึงการจ้างงานเพื่อดูแลท้องถิ่นตัวเองในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ ทั้งการเป็นอาสาสมัครร่วมแจกน้ำดื่ม, ข้าวสาร ในช่วงน้ำท่วมและร่วมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด ในจังหวัดเชียงราย, น่าน, แพร่, สุโขทัย, เลย, มหาสารคาม, ชัยภูมิ และ ล่าสุดกับโครงการ สิงห์อาสา หลักสูตรอบรมกู้ภัยทางน้ำ ปี 3 โดยร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (หน่วยซีล) เปิดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยทั่วประเทศ เพื่อนำเอาทักษะความรู้ไปต่อยอดสอนให้กับพี่น้องประชาชนในโครงการสิงห์อาสาจ้างงานสร้างอาชีพ ในการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยดูแลท้องถิ่นตนเองต่อไป

สำหรับในระยะยาวนั้น บุญรอดฯ ร่วมกับเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ จัดโครงการสิงห์อาสา สร้างงาน สร้างอาชีพ ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มงานที่สามารถสร้างรายได้ได้จริง นำไปต่อยอดสร้างอาชีพหาเลี้ยงให้กับตัวเองได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเป็น การอบรมทักษะวิชาชีพทางด้านอาหาร สู่การเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก จัดอบรมไปแล้ว 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 10 เมนูยอดนิยม อร่อยง่ายๆ สำหรับร้านอาหารตามสั่งทั่วไป, หลักสูตรเครื่องดื่มร้อน-เย็น เต็มสูตร โดยใช้ศักยภาพหน่วยงานของบริษัทในเครือบุญรอดฯ ทั้งหมด อาทิ บริษัท ฟู้ด แฟ็คเตอร์ จำกัด, ทีม R&D จากร้าน Farm Design, ทีมบาริสต้า จากสิงห์ปาร์ค เชียงราย ร่วมกับหน่วยงานภายนอก จากทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้งนี้ หลักสูตรข้างต้นได้รับเกียรติจาก “เชฟชุมพล แจ้งไพร” เชฟรางวัลมิชลิน 2 ดาว จากร้าน R.HAAN และ “เชฟป้อม”- ธนรักษ์ ชูโต เชฟกระทะเหล็กอาหารจีน ร่วมวางหลักสูตร หรือ การอบรมทักษะวิชาชีพทางด้านงานช่าง Home service and office skills กลุ่มทักษะทางด้านงานช่าง เป็นหลักสูตรครอบคลุมวิชาชีพช่างซึ่งสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ผ่าน 6 หลักสูตรช่างเพื่อทำกิน ได้แก่ 1. ช่างไฟฟ้า 2. ช่างแอร์ 3. ช่างประปา 4. กราฟิกดีไซน์เบื้องต้น อบรมการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe lllustrator เบื้องต้น 5. ช่างคอมฯ 6. อี-คอมเมิร์ซ ทำธุรกิจออนไลน์ โดยทุกหลักสูตรได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถจากสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำของประเทศ เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจได้ง่าย ๆ ในระยะเวลาอันสั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมหลักสูตรกลุ่มทักษะด้านการเกษตร เพื่อสร้างผลผลิตเลี้ยงตัวเองและจำหน่ายในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนต่อไป

สานต่อตามเจตนารมณ์ “ช่วยเหลือสังคม” มายาวนานกว่า 87 ปี  

“ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง” นี่คือปรัชญาในการทำงานเพื่อสังคมของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่สานต่อตามเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งบริษัทฯ พระยาภิรมย์ภักดี ซึ่ง บริษัทบุญรอดฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวปฏิบัติที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นยาวนานกว่า 87 ปี

ทั้งนี้ ในภาวะวิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือฯ ตลอดจนตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ ได้จัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้ว คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200  ล้านบาทอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer