การตลาดแนวใหม่ มากกว่า New Normal ก็ Next Normal นี่แหละ

โควิด-19 ไม่ได้เป็นเพียงภัยคุกคาม แต่คือตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบนสิ่งสร้างสรรค์ใหม่ ๆ บนโลกของ Next Normal โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสู่ดิจิทัล

และนักการตลาดจะปรับตัวอย่างไรบนโลกของ Next-Normal

ในงาน Marketing Day 2020 โดยสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย, ธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ Microsoft และ ดร. ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ที่ปรึกษา Brand’s Suntory ร่วมพูดคุยใน Panel Session Next-Normal Strategic Moves กลยุทธ์แห่งการก้าวต่อไปในโลกธุรกิจ

เราขอสรุป เป็นแนวทางการปรับตัวของนักการตลาดบนโลกของ การตลาดแนวใหม่ Next-Normal ดังนี้

 

1. Data is a New Air

จากดาต้า it a new oil เป็น it a new air ที่ขาดไม่ได้ ที่จะสามารถสร้าง Intelligent ให้กับธุรกิจอย่างมหาศาล  ถ้าสามารถจัดเก็บดาต้าที่เหมาะสมพร้อมการประมวลผลที่ถูกต้อง

อย่างเช่น AI พัฒนาความสามารถจากดาต้าที่สะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และความสามารถของ AI ยังนำดาต้ามาประยุกต์ช่วยนักการตลาดในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น การวิเคราะห์เทรนด์ ความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือช่วยวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการที่ลูกค้ามีความต้องการลึก ๆ เพื่อนำเสนอไปถึงลูกค้าได้ถูกที่ถูกเวลา

นอกจากนี้ ดาต้ายังเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้เกิดนิวบิสซิเนสใหม่ ๆ ได้เช่นกัน

อย่างเช่นบริษัทลิฟต์แห่งหนึ่งนำอุปกรณ์ IoT ไปติดในลิฟต์เพื่อตรวจเช็กปริมาณการใช้ลิฟต์เพื่อนำมาคำนวณการใช้งานเพื่อใช้ลิฟต์ได้เต็มประสิทธิภาพ 100%

และการเก็บข้อมูลการใช้ลิฟต์นี่เองทำให้บริษัทแห่งนี้สามารถต่อยอดไปสู่บิสซิเนสโมเดลใหม่ ๆ ด้วยการให้บริการลิฟต์ในรูปแบบเช่า ที่จ่ายค่าบริการตามจำนวนการใช้งานจริง

 

2. New and Now บน Consumer Centric

อย่าไปยึดติดกับสิ่งเดิม ๆ กระบวนการทำงานที่เคยทำมาประสบความสำเร็จต้องเปลี่ยน และในบางครั้งต้องเปลี่ยนบิสซิเนสโมเดลที่ทำให้สามารถไปต่อได้ เช่น ธุรกิจอาหารมีการปรับสู่ออนไลน์เดลิเวอรี่ เป็นต้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดของนักการตลาดยุคใหม่คือการตัดสินใจที่รวดเร็ว คิดและทำในทันที จากการเรียนรู้และศึกษาพฤติกรรมต่าง ๆ จาก Consumer Centric บนข้อมูลของดาต้าเบสและการวิเคราะห์ที่แม่นยำ และอย่าไปกลัวความผิดพลาด เพราะการลงมือทำคือการเรียนรู้ที่สามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนได้

 

3. People และ Process

นอกเหนือจากการตลาด 4P แล้ว สิ่งที่สำคัญของการสร้างการเติบโตในยุค Next Normal ให้กับธุรกิจจะต้องมาจาก “คน” ซึ่งคนหมายถึงพนักงานที่ต้องมีการ Re-Skill และ Up-Skill ใหม่ ๆ

และการ Re-Skill และ Up-Skill ใหม่ ๆ อาจจะยังไม่พอ จะต้องสร้าง Trust ให้เกิดขึ้นในใจพนักงาน เพื่อให้เขากล้าทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับองค์กร

และเปลี่ยนการบ่นของพนักงานมาเป็น Feed Back เพื่อแก้ปัญหา

พร้อมกับการปรับ Process การทำงานต่าง ๆ ให้ Lean เพื่อการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วบนพื้นฐาน Speed และ Agility เพื่อแข่งขันกับคู่แข่งโดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่มีการทำงานและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว

 

4. Sustainability

Sustainability ต้องตอบโจทย์ทั้งสามด้าน คือ Economic ตอบโจทย์ผู้ถือหุ้น มีรายได้ กำไร Social เพื่อชุมชน ประเทศส่วนรวม การดูแลพนักงาน และสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ 

I

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online