ธนาคารกสิกรไทยประกาศรายละเอียดจองหุ้น IPO บมจ. ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ หุ้น OR สำหรับนักลงทุนทั่วไป สามารถจองได้ในวันที่ 24 ม.ค. เวลา 09.00น. – 2 ก.พ. 2564 เวลา 12.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ K-My Invest และโมบายแบงกิ้ง KPLUS ตลอด 24 ชั่วโมง

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนทั่วไป ธนาคารกสิกรไทยยังเปิดให้นักลงทุนทั่วไปสามารถจองผ่านสาขาธนาคารได้อีกช่องทางหนึ่งในเวลาทำการ

การจัดสรรหุ้น IPO ของ OR ของธนาคารกสิกรไทย กำหนดราคาหุ้นละ 18 บาท จาก IPO ที่กำหนด 16-18 บาทต่อหุ้น

และใช้วิธีจัดสรรในรูปแบบ Small Lot First เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไปมีสิทธิ์เข้าถึงหุ้นได้มากขึ้น

โดยธนาคารกสิกรไทยจะจัดสรรหุ้นเริ่มต้น 300 หุ้นในทุกบัญชีที่เข้ามาจอง และเพิ่มทุก 100 หุ้น วนไปเรื่อย ๆ ตามบัญชีที่เข้ามาจองจนครบตามยอดจอง หรือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรหมด

การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ธนาคารกสิกรไทยจะประกาศผลจัดสรรหุ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564

หุ้น OR

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยแนะนำนักลงทุนทั่วไปจองหุ้น OR ผ่านออนไลน์จะมีความสะดวกและรวดเร็วกว่าการ Walk In เข้ามาจองที่สาขาธนาคาร สำหรับช่วงเวลาทำรายการจองหุ้น OR เพื่อหลีกเลี่ยงการจองในช่วงเวลาที่มีผู้สนใจเข้ามาจองหนาแน่นในช่วงแรกและช่วงท้ายของระยะเวลาการจองซื้อ ควรจองในช่วงวันที่ 26-28 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งในสามธนาคารที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รับจองหุ้น IPO ของ OR ประกอบด้วย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย

 

 

อ่านเพิ่ม

หุ้น OR ก้าวแรกในตลาดหลักทรัพย์กำลังใกล้จะเป็นจริงอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer