KBTG บริษัทเทคโนโลยีของธนาคารกสิกรไทย หรือ KBANK เปิดตัวหน่วยงานใหม่ Software Development Excellence และทีม DevX เข้ามาช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

พร้อมตอกย้ำยุทธศาสตร์ของ KBTG สู่การเป็น Best Tech Company in Southeast Asia รวมถึงการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกภายในปี 2568

 

การเปิดตัวหน่วยงานกลาง Software Development Excellence และทีม DevX มาจากวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบโจทย์ Pain Point ของธนาคารบนยุทธศาสตร์ในการเข้าไปทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ AEC+3 ซึ่งประกอบด้วยประเทศใน AEC และจีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้

 

ที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์ AEC+3 ได้เริ่มขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศจีน สปป. ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม ในรูปแบบที่เป็นธนาคารท้องถิ่น ธนาคารร่วมลงทุน และสาขาของธนาคาร

ผ่านกลยุทธ์การขยายธุรกิจแบบ Asset Light สร้างความสะดวกในการใช้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล และเน้นการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายยิ่งขึ้น ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Digital Lending, Mobile Banking, ระบบชำระเงิน (Payment) และการโอนเงิน  

แต่การพัฒนาเทคโนโลยีของนักพัฒนาภายใต้ธนาคารกสิกรไทยในบางครั้งกลับพบ Pain Point คือการพัฒนาเทคโนโลยีมีความซ้ำซ้อนในการทำงาน และอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดมากนักจากข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน

 

KBTG จึงตั้งหน่วยงาน Software Development Excellence เป็นหน่วยงานกลางที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมกับตั้งทีม DevX เป็นทีมแรกของหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยให้นักพัฒนาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ช่วยเสริมทัพด้าน Digital Services ในระดับภูมิภาค

 

ภายใต้ทีม DevX ประกอบด้วย

จิรัฎฐ์ ศรีสวัสดิ์ Assistant Managing Director – Software Development Excellence

ดร. ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล – Senior Principal Visionary Architect

และทัศพล อธิอภิญญา – Senior Machine Learning Engineer

 

เป้าหมายของทีม DevX คือการสร้าง Enterprise Common Library เพื่อลดเวลาในการทำงานซ้ำซ้อน และ Align กันระหว่างภาษาได้ดีขึ้น และพัฒนาเครื่องมือ Common Library และเทคโนโลยีแพลตฟอร์มกลางที่ให้นักพัฒนาที่มีอยู่ภายใต้ธนาคารกสิกรไทยสามารถทำงานไม่ซ้ำกัน ลดการทำงานซ้ำซ้อน และเพิ่มเวลาคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่จะยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลในภูมิภาค ทั้งในประเทศจีน สปป. ลาว เมียนมา อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม

 

และยังมี Knowledge Management Framework ด้วยการจัดตั้ง New Practice พร้อมค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในเชิงลึก และวิเคราะห์จุดที่เป็นช่องว่างของบริษัท รวมถึงสามารถผลิตซอฟต์แวร์ หรือนำเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้เพื่อปิดช่องว่างให้องค์กรและสามารถยกระดับนักพัฒนา

 

นอกจากนี้ เป้าหมายของทีม DevX คือการเพิ่มความสามารถในการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันตั้งแต่ต้นจนจบ หรือ Application Observability ทั้งในส่วนของ Logging, Metrics, และ Tracing โดยประสานงานกับทีม Infrastructure ในการวางมาตรฐาน และพัฒนา Common Library เพื่อส่งต่อให้กับทีมแอปพลิเคชัน รวมทั้งการสร้าง Developer Utility Platform เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาด้วย Automation รวมแอปพลิเคชันทั้งบริษัทให้มาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการจัดการ

 

ทั้งนี้ภายใต้หน่วยงาน Software Development Excellence มุ่งศึกษาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development) และพัฒนา Automate Tools เพื่อให้การพัฒนาซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมทั้งคอยปิดช่องว่างในกระบวนการทำงาน รวมไปถึงการกำหนดมาตรฐานที่ดี (Best Practice) โดยภายในแผนก Software Development Excellence จะแบ่งออกเป็น 4 ทีม ได้แก่ Agile, DevOps, Software Development Methodology และ DevXอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer