ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED จัดงานสัมมนาออนไลน์ finbiz by ttb | Road to Digital Transformation “พลิกโฉมธุรกิจ สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล” แนะกลยุทธ์ด้านธุรกิจ การตลาด และการเงิน เสริมความแข็งแกร่งและติดอาวุธให้กับ SME ไทย เตรียมพร้อมปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ก้าวข้ามวิกฤตและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมปัจจัยภายนอกอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ SME ทำให้ไม่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง โดยปัญหาที่พบบ่อยได้แก่ ขาดการวางแผนและการบริหารงานที่ดี ขาดความเชี่ยวชาญด้านการตลาดยุคดิจิทัล รวมถึงขาดตัวช่วยเรื่องการเงินในการเพิ่มสภาพคล่องเงินทุนสะสมและการสร้างผลกำไร

ทีเอ็มบีธนชาต เล็งเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจให้มีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น โดยได้พัฒนาโครงการ finbiz by ttb ขึ้นในปี 2564 ซึ่งเป็น Hub แห่งการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SME ด้วยแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนาทั้งออฟไลน์และออนไลน์ การเผยแพร่บทความ ทั้งเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวกและครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวในยุคดิจิทัลและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปได้

โครงการ finbiz by ttb ในปีนี้ ล่าสุดได้ต่อยอดความร่วมมือกับพันธมิตรอย่างสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เพื่อร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้จากการจัดงานสัมมนาออนไลน์ finbiz by ttb | Road to Digital Transformation พลิกโฉมธุรกิจ… สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล โดยได้รับเกียรติจากโค้ชธุรกิจที่มากประสบการณ์มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เจาะลึก เน้นเนื้อหาด้านการปรับมุมมองดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน (Digital Transformation) เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ SME ทั้งในกลยุทธ์การบริหารธุรกิจ การตลาด และการเงิน แบ่งเป็น 3 หัวข้อที่น่าสนใจ คือ 1) พลิกมุมมองบริหารสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน 2) พลิกมุมมองการตลาด เจาะโอกาสตลาดใหม่ 3) พลิกโอกาสธุรกิจด้วยดิจิทัลโซลูชัน

พลิกมุมมองบริหารสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน

นายสายัณห์ ไวรางกูร ผู้ก่อตั้งและผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ Backster Co., Ltd กล่าวว่า ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ถือเป็นความท้าทายที่ SME ต้องให้ความสำคัญ เมื่อโมเดลลูกค้าเปลี่ยน ทักษะที่เคยใช้ได้และดีที่สุดอาจจะใช้ไม่ได้กับโลกอนาคต ต้องมองธุรกิจของตนเองให้ออก พร้อมปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ให้ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังต้องให้ความสำคัญกับการสร้างกระแสเงินสด รวมทั้งการสร้าง Ecosystem เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในระยะยาว โดยได้แนะนำกลยุทธ์ให้กับผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ คือ 5 F ได้แก่

  • • Fat : มองธุรกิจของเราว่าใหญ่หรือไม่
  • • Fast : ธุรกิจของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วหรือไม่
  • • First : ธุรกิจของเราจะเป็นเบอร์หนึ่งในด้านใดบ้าง โดยเฉพาะในด้านของนวัตกรรม
  • • Friendly : ธุรกิจของเรามีเครือข่าย Ecosystem หรือไม่
  • • Focus : มองธุรกิจของเราในอีก 5 ปีจะขับเคลื่อนด้วยวิธีใด สามารถดำเนินต่อไปได้หรือไม่ หากผู้ประกอบการสามารถแยกได้ว่า สิ่งใดคือภัยคุกคาม สิ่งใดคือโอกาส ก็จะสามารถปรับตัวได้ทัน

พลิกมุมมองการตลาด เจาะโอกาสตลาดใหม่

นายอลงกรณ์ สุวรรณเวช อาจารย์ประจำด้านการตลาดดิจิทัล คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้เปลี่ยนโมเดลจาก B2B/OEM มาเป็น DTC (Direct To Consumer) ส่งผลให้การทำการตลาดต้องเปลี่ยนไป ไม่เพียงแค่การขายออนไลน์เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องมองหา Touchpoint จับกลุ่มเป้าหมายให้เจอ เจาะโอกาสตลาดใหม่ วางแผน Ecosystem ให้ครบวงจร เพื่อให้สามารถเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าได้ เลือกเครื่องมือดิจิทัลที่เห็นผล จับต้องได้ เพื่อจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสม ไม่ควรลงทุนเกินตัว แต่ให้คำนึงถึงการเข้าถึงฐานลูกค้าใหม่ เพื่อบรรลุผลทางธุรกิจที่แท้จริง

ดังนั้น การทำธุรกิจในยุคนี้จำเป็นต้องมี Data ที่สามารถเข้าไปย้อนดูข้อมูลได้ว่าลูกค้าของเรามีการซื้ออะไร ซื้อเวลาใด รูปแบบการซื้อเป็นอย่างไร เพื่อที่เราจะได้กลับมาปรับตัว และเปลี่ยนการทำตลาดแบบเข้าถึงลูกค้าให้มากที่สุด ปัจจุบันคือยุคของธุรกิจที่เป็นแพลตฟอร์ม ผู้ประกอบการ SME ควรมองธุรกิจให้เป็นแพลตฟอร์ม ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีแค่ 2 กลุ่ม อาจมี 3 กลุ่มขึ้นไป เช่น แพลตฟอร์มของฟู้ดเดลิเวอรี ที่มีมากกว่าผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นการทำธุรกิจจำเป็นต้องมีบิสซิเนสโมเดล เป็นการเริ่มต้นปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้เข้าถึงลูกค้า ภายใต้การจัดสรรงบประมาณการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ที่มีความเหมาะสม

พลิกโอกาสทางธุรกิจด้วยดิจิทัลโซลูชั่น

นางกนกพร จูฑา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกรรมทางการเงินภายในประเทศ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวว่า สถานการณ์โควิด-19 เข้ามาเร่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้คนไปสู่โลกออนไลน์ ดังนั้น ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีจำนวนรายการสแกนจ่ายด้วย QR เติบโตขึ้นเป็น 3 เท่าในปี 2565 ที่ผ่านมา ในส่วนของภาคธุรกิจเองก็หันมาใช้ดิจิทัลแบงกิ้งในการทำธุรกรรมแทนการไปสาขา โดยผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกค้าของธนาคารเอง มีจำนวนรายการผ่านช่องทางดิจิทัลเพิ่มขึ้น 160% และมีสัดส่วนการทำธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลสูงถึง 80%

ทีเอ็มบีธนชาตมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ลูกค้าธุรกิจ มีชีวิตทางการเงินที่ดีและธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยได้พัฒนาโซลูชั่นทางการเงินที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าและทันต่อสภาวะของตลาด ภายใต้หลักการทำงานแบบ Agile Way มุ่งทำความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก ทำงานกันเป็นทีมเวิร์กจากหลายส่วนงาน เพื่อระดมสมอง คิดนอกกรอบจากหลายมุมมอง และสุดท้ายคือการทดสอบให้ลูกค้ากลุ่มเล็กได้ใช้งานจริงก่อน เพื่อรับความเห็นลูกค้ามาขัดเกลาโซลูชั่นก่อนนำออกสู่ตลาด

ภายใต้หลักการนี้ ธนาคารจึงพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินทั้งบริการด้านรับ-จ่ายเงิน และผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าธุรกิจได้ตรงจุดและทันต่อสภาวะตลาด ไม่ว่าจะเป็น

  • • ttb smart shop ตัวช่วยในการจัดการร้านค้า รับชำระเงินผ่าน QR Code จากทุกธนาคารแทนการรับเงินสด ที่มีฟีเจอร์ที่แตกต่างและตอบโจทย์ เงินเข้าบัญชีทันที ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานเพื่อรองรับธุรกิจที่มีหลายสาขา หลายจุดรับเงิน และมี Dashboard ที่เจ้าของกิจการสามารถเรียกดูยอดขายได้เรียลไทม์จากทุกที่
  • • ttb quick pay บริการสร้างลิงก์เพื่อรับชำระผ่านบัตรเครดิตแบบง่าย พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องมีการพัฒนาและเชื่อมต่อระบบ ธุรกิจสามารถสร้างลิงก์ส่งให้ลูกค้าเพื่อรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่มีความปลอดภัย แทนการโทรศัพท์ขอเลขที่บัตรเครดิตจากลูกค้า
  • • ttb business one ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ ที่มีทั้งอินเทอร์เน็ต และโมบายแบงกิ้ง ให้ลูกค้าธุรกิจทำธุรกรรมออนไลน์ได้สะดวกและง่าย ควบคุมธุรกิจได้ในที่เดียว
  • อีกทั้งผู้ประกอบการต้องมีแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงง่าย ซึ่งธนาคารมีหลายผลิตภัณฑ์สินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็น ttb sme smart and fast ตอบโจทย์เสริมสภาพคล่องเร่งด่วนในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ttb sme smart biz ตอบโจทย์ทุกประเภทของวงเงินตามประเภทของธุรกิจ

สำหรับผู้สนใจสามารถรับชมสัมมนาออนไลน์ “finbiz by ttb | Road to Digital Transformation พลิกโฉมธุรกิจ… สู่การเป็น Smart SME ในยุคดิจิทัล” ย้อนหลังได้ที่ https://youtu.be/xoTXVZkAn3s

สนใจศึกษาความรู้และเคล็ดลับทางธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่ finbiz by ttb โครงการเสริมความรู้ธุรกิจ ด้วยแนวคิด “ครบ จบในที่เดียว ปรับใช้ได้ง่าย ต่อยอดได้จริง สู่การเป็น Smart SME” ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม พร้อมองค์ความรู้ที่ครบครัน จากพันธมิตรชั้นนำทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้ธุรกิจรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวในยุคดิจิทัลและเติบโตอย่างยั่งยืน

คลิก https://www.ttbbank.com/th/finbiz หรือสมัคร ttb SME LINE Official Account : @ttbsme เพื่ออัปเดตทุกความเคลื่อนไหวโลกธุรกิจ ดิจิทัลเทรนด์ องค์ความรู้ และข่าวสารที่ SME ต้องรู้ เพื่อใช้ต่อยอดธุรกิจอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน