รพ. วิมุต มุ่งเจาะลูกค้าผู้หญิง ลงทุนกับสุขภาพสูง กำลังซื้อดี ผุดแคมเปญ “The Power of Women” อัดเเพ็กเกจดึงลูกค้าผู้หญิง คาดผู้มาใช้บริการเพิ่ม 30%

The Economist Intelligence Unit องค์กรวิจัยในสหรัฐฯ คาดว่าในปี 2573 กำลังซื้อของผู้หญิงทั่วโลกจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดไปอยู่ที่ราว ๆ 46 ล้านล้านดอลลาร์ หลังจากที่ในปี 2557 มีมูลค่าอยู่ที่ 18 ล้านล้านดอลลาร์ เท่ากับเติบโตเฉลี่ยปีละ 6.0%

โดยเทรนด์ SHEconomy ที่กำลังมาแรงมีปัจจัยหนุนจาก 3 ปัจจัยด้วยกันคือ

1) ตลาดผู้หญิงในกลุ่ม Millennials ที่มีกำลังซื้อสูงและกล้าใช้จ่าย

2) บทบาทของผู้หญิงที่เด่นชัดขึ้นในตลาดแรงงาน ทำให้สามารถสร้างรายได้มากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต

3) ผู้หญิงมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจและกำหนดการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือน

ในประเทศไทย ข้อมูลล่าสุดจากสำนักทะเบียนกลางยังชี้ว่า สัดส่วนประชากรในไทยมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา ปี 2565 มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายราว 1.59 ล้านคน

ขณะที่ภาพรวมจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลวิมุตปี 2566 จนถึงปัจจุบัน พบว่า มีสัดส่วนผู้ใช้บริการเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายสูงถึง 20% ในปี 2565 ก็มีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20% เช่นเดียวกันที่มีผู้ใช้บริการผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย

นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต กล่าวว่า ผู้คนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น เพราะความมั่นคงของหน้าที่การงาน เกี่ยวเนื่องกับสภาพร่างกาย พบว่ามีคนมาใช้สิทธิของตนในโรงพยาบาลมากขึ้น แต่เมื่อดูเเลร่างกายไปแล้ว โรคต่าง ๆ ก็พัฒนาไปต่อไม่หยุดรอมนุษย์ ดังนั้น ต้องตั้งรับให้ดี ตรวจเช็กสุขภาพให้สม่ำเสมอ ป้องกันก่อนโรคเกิด

หนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของผู้หญิงไทย คือ มะเร็ง จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขปี 2565 พบว่า หญิงไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านมมากที่สุด จำนวน 38,559 ราย รองลงมาคือ มะเร็งปากมดลูก จำนวน 12,956 ราย

โดยที่มะเร็งเต้านมนับเป็นภัยเงียบใกล้ตัว เนื่องจากในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ ไม่เจ็บ ไม่ปวด เมื่อพบอาการผิดปกติมักอยู่ในระยะที่ก้อนมีขนาดใหญ่ขึ้นและลุกลามไปทั่วแล้ว ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ซึ่งการคัดกรองและตรวจพบมะเร็งเต้านมในระยะแรกจะช่วยให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากที่สุด

ขณะที่มะเร็งอันดับสองที่พบในหญิงไทย คือ มะเร็งปากมดลูก ส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงวัย 30 -55 ปี ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิด Human Papillomavirus หรือเอชพีวี (HPV) ในระยะแรกไม่แสดงอาการผิดปกติหรืออาจมีอาการเพียงเล็กน้อย เช่น มีภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดหรือตกขาวผิดปกติเรื้อรัง

ดังนั้น การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมอทำให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มและการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV เป็นวิธีการป้องกันการเกิดมะเร็งปากมดลูกที่ดีที่สุด

แพทย์หญิงพรรณลดา ฉันทศาสตร์รัศมี สูตินรีแพทย์ ศูนย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลวิมุต กล่าวถึงโรคมะเร็งในผู้หญิงว่า ในทุก ๆ ปี ผู้หญิงจำนวนมากที่ตรวจพบและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งทางนรีเวช  การป้องกันที่ดีที่สุด คือการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่วัยเด็ก ไปจนถึงวัยหมดประจำเดือน

โดยต้องวางแผนการดูแลสุขภาพตาม 3 ช่วงวัยหลัก คือ

1) วัยเด็กก่อนมีประจำเดือน แนะนำให้กินอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ แนะนำให้รับวัคซีนที่เด็กไทยควรได้รับตามคำแนะนำของแพทย์  โดยเฉพาะวัคซีน HPV เพื่อป้องกันมะเร็งที่เกิดจากเชื้อ HPV เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องคลอด มะเร็งทวารหนัก มะเร็งในช่องปากและลำคอ

ฉีดได้ทั้งเด็กหญิงและชายตั้งแต่อายุ 9 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

2) วัยเจริญพันธุ์ แนะนำให้ตรวจภายใน ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและคัดกรองมะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมอ หมั่นสังเกตความผิดปกติในร่างกาย

3) วัยหมดประจำเดือน ต้องตรวจสุขภาพทุกปี รวมถึงตรวจภายในอย่างสม่ำเสมอ

ไม่เพียงเท่านั้น ในมิติของสุขภาพใจก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญของผู้หญิง กรมสุขภาพจิต เผยคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปป่วยเป็นโรคซึมเศร้าถึง 1.5 ล้านคน โดยในปัจจุบันผู้ป่วยซึมเศร้าในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้น

องค์การอนามัยโลกชี้ว่าเพศหญิงมีแนวโน้มเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ชาย 2 เท่า เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่มีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนมากกว่าเพศชาย ทั้งในช่วงที่มีประจำเดือน ช่วงตั้งครรภ์ ตลอดจนอาการซึมเศร้าหลังคลอด

แพทย์หญิงเพ็ญชาญา อติวรรณาพัฒน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจิตเวช ศูนย์สุขภาพใจ โรงพยาบาลวิมุต กล่าวว่า ในปัจจุบันคนไข้เปิดใจรับการรักษาทางจิตมากขึ้น เมื่อมีอาการก็รีบเข้าพบหมอเร็วขึ้นจากเดิม ประกอบกับโลเคชันของ รพ. วิมุต ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเขตออฟฟิศ ส่งผลให้ Gen Y เเละ Gen Z เข้ามาใช้บริการจำนวนมาก อีกทั้งเมื่อรับการรักษาเเล้วยังบอกต่อกลุ่มเพื่อนเเละครอบครัว สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตไปในวงกว้าง

รพ. วิมุต พร้อมดูแลสุขภาพผู้หญิงในแบบองค์รวม (Holistic Care) ตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ อาทิ การฉีดวัคซีน HPV เพื่อป้องกันมะเร็งปากมดลูก การให้คำปรึกษาสำหรับสตรีก่อนแต่งงานและก่อนตั้งครรภ์ บริการฝากครรภ์และคลอดบุตร ทั้งการคลอดธรรมชาติและผ่าตัดคลอด บริการตรวจหาโรคดาวน์ซินโดรม (Down’s syndrome) โดยการเจาะเลือดคัดกรอง (NIPT Test) บริการอัลตราซาวนด์ทั้งแบบ 2 มิติ และ 4 มิติ

การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง การผ่าตัดผ่านกล้องแผลเล็ก (MIS) ตลอดจนการดูแลรักษาโรคที่ผู้หญิงสูงวัยต้องเผชิญ เช่น ปัญหาในเรื่องฮอร์โมน โรคกระดูกพรุน หรือมีปัญหาเรื่องทางเดินปัสสาวะ

ส่วนใหญ่เพศหญิงที่เข้ามาใช้บริการยังคงเน้นไปที่การตรวจสุขภาพเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็น ศูนย์สูตินรีเวช เป็นอันดับ 2 และแผนกฉุกเฉิน เป็นอันดับ 3

สำหรับแคมเปญ “The Power of Women” ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนการดำเนินงานของโรงพยาบาลวิมุต  ด้วยการให้ผู้หญิงทุกช่วงวัยสามารถดูแลสุขภาพได้อย่างคุ้มค่า ผ่านแพ็กเกจที่ล้วนเเต่ดำเนินการโดยแพทย์ผู้ชำนาญการในสาขาต่าง ๆ พร้อมด้วยการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ให้การรักษามีความแม่นยำและเปี่ยมประสิทธิภาพ  ลดอัตราการเกิดโรคและการเสียชีวิตของผู้หญิงติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online