โครงการโตโยต้าถนนสีขาว นำนักศึกษาที่ชนะการประกวด “Campus Challenge 2017” ศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 6 – 11 มีนาคม 2561

กิจกรรม Campus Challenge 2017 ภายใต้โครงการโตโยต้าถนนสีขาว ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษา ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียเป็นจำนวนมาก โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาส่งแผนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยและนำไปปฏิบัติเพื่อลดอุบัติเหตุจริงในสถานศึกษาของตนเอง อันเป็นการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดที่สร้างสรรค์ และร่วมกันลดจำนวนอุบัติเหตุในบริเวณมหาวิทยาลัย

โดยกิจกรรม Campus Challenge 2017 ได้ประกาศผลการประกวดไปเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ซึ่งผลของการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีม THE BRAVE+ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการ “Brave Friend Best Friend” ร่วมสร้างวงเวียนบริเวณทางแยกเพื่อช่วยลดจุดบอดในการมองเห็น และติดตั้งเครื่องตรวจจับความเร็ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Fun & Fin จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

โครงการ “หมวกกันน็อกล็อกชีวิต” รณรงค์ให้นักศึกษาสวมหมวกกันน็อกเข้ามหาวิทยาลัย และตั้งกลุ่มอาสาเฝ้าระวังคอยตรวจจับคนที่ไม่ใส่หมวกกันน็อก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Sattre Pro จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

โครงการ “คนรุ่นใหม่ใส่ใจการสัญจร” ช่วยแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุโดยการทำเครื่องหมายจราจร ติดป้ายเตือนก่อนถึงบริเวณทางโค้งหักศอก อีกทั้งยังร่วมกันทาสีและติดหมุดสะท้อนแสงเพื่อเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืน

สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความปลอดภัยทางถนน ณ ประเทศญี่ปุ่น ในครั้งนี้ นิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ พร้อมทั้งเปิดประสบการณ์ด้านการขับขี่และการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตามสถานที่ต่างๆ ดังนี้

 


พิพิธภัณฑ์โตโยต้า
(Toyota Commemorative Museum of Industry and Technology)

ในอดีตเคยเป็นที่ตั้งและต้นกำเนิดของอุตสาหกรรมปั่นด้ายและสิ่งทอโตโยดะ (โตโยต้า) ก่อตั้งในปี พ.ศ.2537 เพื่อเป็นการศึกษาถึงแนวคิดในการดำเนินธุรกิจ และวิวัฒนาการของโตโยต้าตั้งแต่อุตสาหกรรมเครื่องจักร สิ่งทอ จนถึงการพัฒนายานยนต์ของโตโยต้า

พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีและยานยนต์ 
(Toyota Kaikan Museum) 

เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงรถยนต์รุ่นใหม่และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย + เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล่าสุด รวมถึงรถยนต์โตโยต้าในอนาคต ไม่ว่า รถยนต์ไฮบริด รถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง นอกจากนั้นยังจัดแสดงเทคโนโลยีขั้นสูงด้วย “Toyota Partner’s Robot” หุ่นยนต์ที่สามารถเล่นดนตรีได้


Toyota Mega Web

ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นสวนสนุกในรูปแบบใหม่ที่เน้นเรื่องของรถยนต์ โดยนักศึกษาจะได้มีโอกาสศึกษาเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ทางโตโยต้าสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นระบบการทดลอง Toyota Safety Sense Virtual Drive จำลองระบบความปลอดภัยของโตโยต้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ และ Toyota Driving Simulator จำลองการขับขี่รถยนต์ของโตโยต้า รวมถึงเยี่ยมชมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Institute Traffic Accident Research and Data Analysis (ITARDA) 

เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุบนถนน ก่อตั้งในปี พ.ศ.2535

โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ญี่ปุ่น ทำให้ทราบถึงลักษณะและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนถนนให้คนทุกวัย รวมถึงเห็นความสำคัญของการใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในรถยนต์

 

ศูนย์ศึกษาความปลอดภัย โตโยต้า โมบิลิต้าส์ (Mobilitas)

เป็นสถานที่ศึกษาและให้ความรู้ในการขับขี่บนถนนอย่างปลอดภัย ก่อตั้งในปี พ.ศ.2548 มีการอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง เริ่มจากท่านั่งที่ถูกต้อง การจับพวงมาลัย ทดสอบการเบรกบนถนนธรรมดา และถนนลื่น ถือเป็นการสร้างประสบการณ์การขับรถอย่างปลอดภัยและถูกวิธี

ซึ่งการเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ถือเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยบนถนนให้แก่ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในแผนรณรงค์เพื่อ

ต่อยอดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อที่จะร่วมสร้างความปลอดภัยบนถนนให้แก่สังคมไทย ให้เป็นถนนสีขาวหรือถนนแห่งความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

 


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน