ธนาคารเกียรตินาคิน บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดตัวผลิตภัณฑ์ KK Smart Invest บัญชีออมทรัพย์คู่การลงทุน จับกลุ่มคนทำงาน ปลุกกระแสการลงทุนง่ายๆ พร้อมผลตอบแทนเกินคาด นำความเชี่ยวชาญของเกียรตินาคินและภัทรมาเชื่อมโยงเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีกว่า สื่อสารผ่าน Viral Clip เรื่อง “The Dog” เรื่องราวของชายหนุ่มผู้เสียสละลูกชิ้นเพียงไม้เดียวให้เจ้าหมาหิวข้างทาง แต่ส่งผลตามมาจนเกินคาด

KK Smart Invest

บัญชีออมทรัพย์คู่การลงทุน

อภินันท์ เกลียวปฏินนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า “การเติบโตของกลุ่มคนทำงานซึ่งเป็นมนุษย์เงินเดือน (White Collar) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันคนกลุ่มนี้มีความสนใจเรื่องการวางแผนทางการเงินที่มากกว่าการออมอย่างเดียว จึงเป็นที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์KK Smart Invest บัญชีออมทรัพย์คู่การลงทุน ที่เชื่อมโยงระหว่างเงินฝากออมทรัพย์กับการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

โดยจะทำการสื่อสารผ่าน Viral Clip เรื่อง The Dog(จัดทำโดยโอกิลวี่ แอนด์เมเธอร์ ประเทศไทย) เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้เสียสละลูกชิ้นเพียงไม้เดียวให้เจ้าหมาหิวข้างทาง (แสดงโดยริชาร์ด จากมะหมา 4 ขา) แต่กลับส่งผลดีตามมามากมายจนคาดไม่ถึง เปรียบเทียบได้กับการลงทุนผ่าน KK Smart Invest จากธนาคารเกียรตินาคิน ที่เป็นการลงทุนกับเงินฝากออมทรัพย์พร้อมกับการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีกว่า เพียงลูกค้าเปิดบัญชี KK Smart Invest ซึ่งลูกค้าเป็น ผู้กำหนดวงเงินคงเหลือในบัญชีสูงสุดและต่ำสุดได้เองให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ยังสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินคงเหลือในบัญชีได้ทุกวันที่สาขาธนาคาร (มีผลหลังจากนั้น 2 วันทำการ) โดยระบบKK Smart Invest จะทำการตรวจสอบยอดเงินทุกวันทำการ หากมีเงินในบัญชีมากกว่าวงเงินที่กำหนด ธนาคารจะนำเงินส่วนที่เกินไปลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้อัตโนมัติ (กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ของ บลจ.ภัทร) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกและจัดการเรื่องการลงทุนให้ตลอดเวลา ในขณะที่หากลูกค้ามีเงินในบัญชีคงเหลือต่ำกว่าที่ตั้งไว้ ธนาคารจะเป็นผู้ส่งคำสั่งให้คืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เพื่อให้เงินคืนกลับเข้ามาในบัญชีKK Smart Invest เตรียมพร้อมสำหรับการใช้จ่ายอื่นๆ ต่อไป”

กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส (PHATRA FIXED INCOME PLUS FUND : PHATRA PLUS) ของ บลจ.ภัทร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ที่นำมาเชื่อมกับบัญชีออมทรัพย์เพื่อการลงทุนนี้ มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐ และบริษัทเอกชนที่มีความมั่นคง และให้ผลตอบแทนที่ดี และได้รับการจัดอันดับตั้งแต่ BBB+ ขึ้นไป ทั้งนี้ กองทุนจะดำรงพอร์ตโฟลิโอ ดูเรชัน (Portfolio Duration) ของกองทุนในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1.5 ปี และจะดำรงสัดส่วนการลงทุนในตราสารสภาพคล่องตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

KK Smart Investหรือบัญชีออมทรัพย์คู่การลงทุนนี้ เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท กลุ่มเป้าหมายหลักคือคนทำงานช่วงอายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ที่เริ่มสนใจเรื่องลงทุนและอยากได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงิน แต่ไม่มีเวลาที่จะติดตามพอร์ตการลงทุนหรือติดตามสภาวะตลาดการเงิน ลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 02 165 5555 ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.kiatnakin.co.th

“ทิศทางดอกเบี้ยนโยบายในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังต้องติดตามดูตัวเลขเศรษฐกิจว่าออกมาเป็นอย่างไร หากการฟื้นตัวยังช้า มีโอกาสสูงที่ดอกเบี้ยนโยบายไทยจะปรับลดลงต่อไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.50% นับเป็นช่วงจังหวัดที่ดี ที่ลูกค้าจะได้มีทางเลือกในการออมและการลงทุน ซึ่งผลิตภัณฑ์KK Smart Invest นี้ เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรที่ได้นำความเชี่ยวชาญของเกียรตินาคินและภัทรมาเชื่อมโยงเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีกว่า”

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronlineติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online