ครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลพญาไท 1

ครบรอบ 42 ปี โรงพยาบาลพญาไท 1

ผอ.เกริกยศ. ชลายนเดชาชะ ผอ.รพ.พญาไท1 พร้อมคุณหทัยฑัต ศุภศิริศิลป์ ผอบริหาร คุณสิตาภรณ์ วาณิชเสนี ผอ.ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ คุณเบญจวรรณ สุขเรือน ผอ.ฝ่ายการพยาบาล ร่วมฉลองกับพนักงานแพทย์พยาบาลผู้บริหารผู้รับบริการ คนไข้ร่วมใส่บาตร รพ.เลี้ยงอาหารเช้าแพทย์พยาบาล พนักงาน