กลุ่มสามารถทุ่มงบ 200 ล้านบาท เปิดตัวบริษัท ซีเคียวอินโฟ SECUREiNFO ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (Cyber Security) แบบครบวงจร รองรับภัยคุกคามไซเบอร์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

 

ในปีที่ผ่านมา การลงทุนด้านระบบรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ทั่วโลกมีมูลค่าการลงทุนกว่าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนในประเทศไทยมีมูลค่าการลงทุนกว่า 240 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 7 พันล้านบาท เติบโตเฉลี่ย 12% ทุกปี โดยคิดเป็นการลงทุนในด้าน “บริการดูแลระบบรักษาความปลอดภัย” หรือ “Managed Security Service” มากที่สุด

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น บริษัท SECUREiNFO กล่าวว่า ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งภัยดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนยังสร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย

โดยบริษัท ซีเคียวอินโฟ (SECUREiNFO) ถือหุ้นโดยบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ให้บริการด้านระบบความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ (Cyber Security) และต้องการเป็นศูนย์กลางคลังความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ (COgnitive Cyber Security) ให้กับลูกค้ากลุ่มราชการ หน่วยงานด้านความมั่นคง บริษัทรายใหญ่ และ Critical Network Infrastructure

จากการเก็บข้อมูลค่าเฉลี่ยจากองค์กรที่ถูกโจมตีด้านความปลอดภัยพบว่า องค์กรต้องใช้เวลาถึง 195 วันกว่าจะรู้ตัวว่าถูกแฮกข้อมูล และต้องใช้เวลาอีก 72 วันกว่าจะแก้ไขได้

วัฒน์ชัยกล่าวอีกว่า ภายใน 1-2 ปี บริษัท SECUREiNFO จะมีรายได้ประมาณ 50-100 ล้านบาท โดยเริ่มจากฐานลูกค้ากลุ่มภาครัฐ และขยายไปสู่ภาคเอกชน และจะก้าวสู่การเป็น Top3 ภายใน 5 ปี

ชวลิต ทินกรสูติบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารฝ่ายระบบปฏิบัติการความปลอดภัย กล่าวว่า SECUREiNFO เสนอบริการใน 4 รูปแบบ ได้แก่

            (1) Managed Security Service ให้บริการด้านความปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ และแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหา

            (2) Cyber Security Risk Assessment ประเมินความเสี่ยง

            (3) Cyber Security Consultant ให้คำปรึกษา

            (4) Cyber Security Education and Awareness บริการศูนย์ฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ด้าน Cyber Security แก่องค์กรต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

            นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง “ศูนย์เฝ้าระวังการคุกคามทางไซเบอร์ หรือ Cyber Security Operation Center” (CSOC) พร้อมนำ WATSON ซึ่งเป็น AI (Artificial Intelligence) มาเป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยไซเบอร์ 

 –อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer