จากรายงานล่าสุดโดยองค์การอนามัยโลก หรือ World Health Organization (WHO) ระบุว่า ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มียอดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุด ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคต

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้ริเริ่มโครงการ Toyota Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว ซึ่งได้ดำเนินมาแล้วเป็นปีที่ 5

โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกจิตสำนึกการแก้ไขและตระหนักถึงปัญหาอุบัติเหตุทางถนนแก่คนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน และลดอุบัติเหตุภายในรั้วมหาวิทยาลัย โดยในปีนี้มีจำนวนผู้ส่งแผนเข้าประกวดถึง 679 ทีม

ซึ่งนอกจากการทำแผนประกวดและการทำกิจกรรมที่ให้น้องๆ นักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติจริงและเห็นผลจริงแล้ว ทาง โตโยต้าได้มีการจัดทำเวิร์กช็อปเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการสร้างสังคมไร้อุบัติเหตุในประเทศได้อย่างแท้จริง

โดยมีวิทยากรมากฝีมือ อย่าง นายแพทย์วิวัฒน์ ศีตมโนชญ์  รองประธานแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรระดับจังหวัด ผู้บริหารเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน นายแพทย์พรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) คุณเอกรัตน์ ธารสิริสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกลาง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด คุณธนาธรณ์ โพดาพล  New Businesses Partnership Manager, Google คุณสิริชัย ธนาโชคสมบัติ Senior Creative Director, Dentsu Thailand คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ Managing Director, Wink Wink เป็นแขกรับเชิญพิเศษ ร่วมให้คำแนะนำและตัดสินผลงานของน้องๆผู้เข้าประกวด

จากระยะเวลาการแข่งขันถึง 6 เดือน บัดนี้โครงการ Toyota Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว ก็ได้ผู้ชนะการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน  มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย ทีมชนะเลิศ เป็นน้องๆ จากทีมญี่ปุ่นยืนหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีสมาชิก 4 ท่าน ได้แก่ นางสาวภัทริกา สาสนกูล, นางสาวธาราทิพย์ บุญสนิท, นายธนวัฒน์ สิงหเสนี และ นางสาวจริญา พร้อมสมบูรณ์

โดยทีมได้เห็นปัญหาของทางเดินเท้าและทางเดินจักรยานของมหาวิทยาลัยที่ใช้เลนถนนเดียวกัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้ง จึงออกแบบแผนรณรงค์แก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

รู้จักโครงการ Toyota Campus Challenge ได้อย่างไร?

“มีทีมประชาสัมพันธ์จากโตโยต้ามาทำการประชาสัมพันธ์ให้เราได้ทราบที่ห้องเรียน เราจึงสนใจที่จะมีส่วนร่วมกับโครงการนี้มากๆ”

ตอนที่เข้ามา มีความคาดหวังอะไรกับโครงการนี้?

“พวกเรารู้สึกว่า ได้เรียนรู้วิชาประชาสัมพันธ์ในมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้นำมาใช้จริงๆ เพราะเราไม่รู้ว่าการที่จะวางแผนการทำแคมเปญจริงๆ สักแคมเปญนั้นจะต้องทำอย่างไร แต่โครงการ Toyota Campus Challengeนั้นให้โจทย์เรามา ซึ่งมันมีกรอบกำหนดอยู่แล้วว่าถ้าเราทำงานประชาสัมพันธ์ขึ้นมาจริงๆ เราจะทำได้อย่างไร”

“อีกส่วนหนึ่งคือเราคาดหวังที่จะได้ปฏิบัติจริงๆ เพราะส่วนใหญ่เวลาเรียนในห้องเรียนเราจะได้เรียนรู้ในเชิงทฤษฎีซะมากกว่า แต่ในโครงการนี้เราได้ลงมือทำจริงๆด้วย”

อะไรที่เรียนมาในห้องแล้วเราได้นำมาใช้จริงๆ ในโครงการ Toyota Campus Challenge?

“รู้สึกว่าการทำกลยุทธ์ในหลายๆ ด้านนั้นเราได้นำมาใช้ เพราะตอนแรกเรามองไม่ออกเลยว่าจะสามารถนำไปใช้ได้อย่างไร อย่างเช่นเรื่องการทำ Story Telling ก็สามารถนำมาใช้ได้จริงๆ เพราะมันทำให้เกิดการทำตัว Mascot ออกมา แล้วไม่ใช่แค่วิชาที่เราได้นำมาใช้เท่านั้น เราได้นำเรื่องจิตวิทยาเข้ามาใช้ รวมถึงเรื่องสถาปัตย์ อีกด้วย เหมือนเวลาลงพื้นที่เราต้องมีความรู้เรื่องสถาปัตย์ เพื่อที่เวลาคุยกับอาจารย์เราจะสามารถสื่อสารได้ว่าจะทำอย่างไรบ้างจึงจะเกิดเป็นรูปธรรมจริงๆ ซึ่งเป็นการผนวกวิชาต่างๆมาใช้”

โครงการ Toyota Campus Challenge ให้คำแนะนำอะไรบ้างเวลาที่ต้องปฏิบัติจริงๆ

“โครงการให้คำแนะนำด้านการทำงาน เหมือนกับว่าเราได้ลงมือทำและเห็นภาพจริงๆ ซึ่งเรามักจะเจอปัญหาและ โจทย์ก็คือ เราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร ซึ่งโครงการช่วยให้คำแนะนำว่าปัญหาเหล่านี้จะต้องแก้อย่างไร”

อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมน้องๆ มีส่วนสำคัญมากน้อยแค่ไหน?

“อาจารย์ที่ปรึกษามีส่วนสำคัญมากในความสำเร็จครั้งนี้ ด้วยความที่เราสนิทกับอาจารย์อยู่แล้ว อาจารย์ก็แนะนำในส่วนต่างๆ รวมถึงเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรก็จะขอคำแนะนำจากอาจารย์ ซึ่งเราได้นำความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษามาปรับปรุงในงานของเรา”

นอกจากการได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นจากที่เราชนะการประกวดในครั้งนี้ โครงการ Toyota Campus Challenge จะมีให้ทำอะไรอีกบ้าง?

“โครงการจะให้ทำแผนต่อยอดเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อที่จะพัฒนาแผนงานของเราให้สมบูรณ์มากขึ้น”

จากตอนแรกที่ทำแผนงานนี้ขึ้นมา อยากเห็นผลลัพธ์อะไรที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้?

“อยากเห็นทางกายภาพที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ เพราะในส่วนของโครงการที่เราทำนั้น ถือว่าเป็นปัญหาจริงๆ โดยแม้ว่าทุกคนจะเห็นว่าตรงจุดนั้นเป็นปัญหาจริงๆ แต่ยังไม่มีใครเข้ามาแก้ไข”

สำหรับทีมที่ชนะเลิศทาง Toyota ได้มอบรางวัล

 • ทริปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 • ทุนการศึกษา 100,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา
 • ทุนสนับสนุน 30,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน
 • โอกาสสัมภาษณ์ฝึกงานที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1

 • ทริปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 • ทุนการศึกษา 80,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา
 • ทุนสนับสนุน 20,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2

 • ทริปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่นจำนวน 5 วัน มูลค่า 500,000 บาท
 • ทุนการศึกษา 50,000 บาท สำหรับนิสิตนักศึกษา
 • ทุนสนับสนุน 10,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • เงินสนับสนุน 100,000 บาท มอบให้มหาวิทยาลัยเพื่อดำเนินกิจกรรมต่อยอด 6 เดือน

ความสำเร็จของโครงการ Toyota Campus Challenge ที่ได้จัดมาแล้วเป็นปีที่ 5 ทำให้โตโยต้ายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนในรั้วมหาวิทยาลัย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน สร้างสังคมคนขับรถดี

ซึ่งทาง โตโยต้า พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆนิสิต นักศึกษาทั่วประเทศที่สนใจเข้าร่วมประกวดโครงการ Toyota Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว อีกครั้งในปี 2019 นี้ โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.toyota.co.th หรือ facebook fanpage : csr society with Toyota  อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer