‘ไมเนอร์’ ไม่เห็นด้วย ทอท. ปฏิเสธร่วมประมูลพื้นที่พาณิชย์สุวรรณภูมิ เหตุผิดทีโออาร์เรื่องไม่มีประสบการณ์ และผู้ซื้อซองและผู้ยื่นเป็นคนละราย ยันบริษัททำถูกทุกขั้นตอน ส่งหนังสือถึง ทอท. ขอให้ทบทวนอีกครั้ง

หลังจากวันที่ 22 พ.ค. 62 ที่ผ่านมา ทอท. ได้ ‘ปฏิเสธ’ เงื่อนไขทีโออาร์ (TOR) เพื่อร่วมแข่งขันพื้นที่เชิงพาณิชย์สนามบินสุวรรณภูมิของ ‘ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล’ โดย ทอท. ให้เหตุผลว่าบริษัทผิดเงื่อนไขทีโออาร์ ส่งผลให้ ‘ไมเนอร์ฯ’ ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในวาระดังกล่าว

โดย ทอท. ไม่ได้ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่ ‘ไมเนอร์ฯ’

กระทั่งสองวันถัดมา (ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 62) ‘ไมเนอร์ฯ’ จึงยื่นหนังสือถึง ทอท. ว่าด้วยเรื่องการแสดงความไม่เห็นด้วยและขอให้ ทอท. ทบทวนคุณสมบัติของบริษัทอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนการยื่นซื้อซองประมูลกิจกรรมเชิงพาณิชย์มีทั้งสิ้น 4 ราย แต่มีผู้ยื่นจริงเพียง 3 ราย แต่ ทอท. พิจารณาว่าไม่ผ่านคุณสมบัติ 1 ราย ซึ่งก็คือ ‘ไมเนอร์ฯ’ ปัจจุบันจึงเหลือผู้แข่งขันเพียง 2 รายเท่านั้น

ด้านชัยพัฒน์ ไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่การเงินส่วนกลางและวางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทยืนยันว่าทางไมเนอร์ฯ ทำถูกต้องทุกขั้นตอนและยืนยันกับสื่อมวลชนว่าบริษัททำตรงตามขั้นตอนและเป็นไปตามคุณสมบัติทุกข้อ

“ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาให้เราไม่ผ่านคุณสมบัติ” ชัยพัฒน์ย้ำ

เหตุผลที่ ‘ทอท.’ ปฏิเสธ ‘ไมเนอร์’ มาจาก ข้อ 3 และ 5 ตามประกาศ ทอท. ดังนี้

ข้อ 3 ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องมี ‘ประสบการณ์’ ในการดำเนินงานด้านใดด้านหนึ่ง

(3.1) ศูนย์การค้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม. มาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ หรือ

(3.2) ประสบการณ์ในการบริหารร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดอากรในประเทศไทย หรือต่างประเทศ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตร.ม. มาต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่

โดยข้อ 3 ชัยพัฒน์ชี้แจงว่า ไมเนอร์อินเตอร์ฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธุรกิจร้านอาหารและศูนย์การค้า มีคณะกรรมการที่มีอำนาจโดยตรงในการกำหนดทิศทางและบริหาร และมีอำนาจโดยตรงบริหารธุรกิจร้านอาหารและจัดจำหน่ายโดยตรง ประกอบกับประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมานานกว่าที่ทีโออาร์กำหนด

ส่วนข้อ 5 ระบุว่า ‘ผู้ยื่นข้อเสนอ’ การดำเนินงานต้องเป็นรายเดียวกันกับ ‘ผู้ซื้อเอกสาร’ การยื่นข้อเสนอในการดำเนินงาน หรือในกรณีที่มีการยื่นข้อเสนอในการดำเนินงานในนามกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุน ผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานต้องเป็นหนึ่งในสมาชิกในกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนดังกล่าว และต้องแจ้งให้ ทอท. ทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือถึงการร่วมค้าหรือการร่วมลงทุนก่อนวันยื่นข้อเสนอการดำเนินงานไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

ข้อ 5 ชัยพัฒน์ยืนยันว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ และผู้ซื้อเอกสาร ใช้ชื่อนาม “ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” ดังนั้น จึงเป็นรายเดียวกันรวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่ตรงคุณสมบัติทุกประการ

“เราทำตามทีโออาร์ทุกอย่าง เรามีคุณสมบัติที่ครบถ้วน เราขอให้ ทอท. พิจารณาให้เราเข้าไปแข่งขันในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกครั้ง…เราเชื่อว่าถ้ามีผู้แข่งขันที่มีศักยภาพสูง จะทำให้ได้ผู้บริหารที่ดีที่สุด แทนที่จะมีคู่แข่งไม่กี่ราย” ชัยพัฒน์กล่าว

ชัยพัฒน์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันต้องให้เวลากับ ทอท. ได้พิจารณาหนังสือที่บริษัทได้ยื่นไป ซึ่งบริษัทคาดว่าต้องรอ 1-2 วัน แต่ทั้งนี้เรื่องระยะเวลาขึ้นอยู่กับ ทอท.  เพราะเป็นผู้กำหนดทั้งหมด

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า หาก ทอท. ยังไม่ได้มีการพิจารณา ทางไมเนอร์จะดำเนินการถึงขั้นฟ้องร้องหรือไม่ โดยชัยพัฒน์ให้คำตอบกับสื่อมวลชนว่า บริษัทคิดว่ายังไม่ถึงขั้นตอนนั้น

‘ไมเนอร์ฯ’ พร้อมแค่ไหนกับการแข่งประมูลพื้นที่พาณิชย์: รู้จัก 4 ธุรกิจเครือไมเนอร์ฯ ในไทย

(1) บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบกิจการธุรกิจประเภทร้านอาหาร

(2) บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจประเภทจัดจำหน่ายสินค้าด้านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์

(3) บริษัท รอยัล การ์เด้น พลาซ่า จำกัด ประกอบธุรกิจ ศูนย์การค้า รอยัล การ์เด้น พลาซ่า พัทยา และศูนย์การค้า เทอร์เทิล วิลเลจ พลาซ่า

(4) บริษัท เจ้าพระยา รีซอร์ท จำกัด ประกอบธรุกิจ ริเวอร์ไซด์ พลาซ่าอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer