บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ต่อยอดนโยบายความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการลดใช้บรรจุภัณฑ์อาหารแบบโฟมและพลาสติก นำร่อง 3 แบรนด์ร้านอาหารในเครือ ส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับประเภทอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบรรจุภัณฑ์กระดาษสามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ใหม่ได้ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ทั้งนี้เซ็นได้เริ่มใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษกับเมนูอาหารที่ให้บริการแบบเดลิเวอรี่ แบรนด์ตำมั่ว มุฉะ และเขียง และวางแผนที่จะใช้กับแบรนด์อื่นๆ ในเครือต่อไปอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง LINE Official


เพิ่มเพื่อน