กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจ จัดกิจกรรมส่งเสริม Thai Character Licensing ในงาน Style Bangkok เดือนตุลาคม 2562 โดยตลอด 5 วันของการจัดงาน มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สนใจในธุรกิจคาแรกเตอร์ เข้าร่วมการจับคู่เจรจาการค้า จำนวน 154 คู่ สร้างมูลค่ากว่า 14.5 ล้านบาท

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กิจกรรมส่งเสริม Thai Character Licensing ในปีนี้ ได้รับผลตอบรับเกินคาดหมาย ผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยต่างแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ในการนำ 10 คาแรกเตอร์ไทยที่โดดเด่นมาแสดงในงาน ได้แก่ Bloody Bunny, Missnight, Thai Ramakien Characters, Switch Panda, Shewsheep, Hayak, Nuts So Mond’Sters, Pangpond, Rudolph the Awesome และ Yak Rocket ซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ต่างสนใจที่จะใช้คาแรกเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในยุคโซเชียลมีเดียในการทำการตลาด หากรวมมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการเจรจาธุรกิจในปีนี้ จะมีมูลค่าอยู่ที่ 14,545,000 บาท จากจำนวนคู่เจรจาการค้าทั้งสิ้น 154 คู่ โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรมมาร่วมเจรจาการค้า อาทิ บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัด บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นต้น

​สำหรับประเภทสินค้าและบริการที่ได้รับความสนใจมากที่สุด ได้แก่ บริการออกแบบคาแรกเตอร์ให้สินค้าและบริการ (Character Design) บริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content Service) และการจำหน่ายลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์ (Character Licensing) ตามลำดับ

​นอกจากนี้ กรมฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบ Character Clinic ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการนำคาแรกเตอร์ไปใช้ในการขยายตลาดให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจนเปิดให้ผู้ประกอบการ SME ได้มาพูดคุยปรึกษา ทั้งในด้านการออกแบบคาแรกเตอร์ให้ตอบโจทย์ เพื่อสร้างการจดจำและเข้าถึงได้มากที่สุดและการนำคาแรกเตอร์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมาเพิ่มมูลค่าโดยการสร้างอิมแพคให้กับสินค้าและบริการเพิ่มยิ่งขึ้น ผลปรากฏว่า มี SME ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

​นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Creative Economy ได้รวมตัวกันจัดแสดงศักยภาพที่โดดเด่นให้กับผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ตลอดจนได้ให้คำปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการ SME และนักธุรกิจให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำคาแรกเตอร์ไปต่อยอดธุรกิจของตนในยุค 4.0 และได้เจรจาการค้าแบบ One-on-one ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดทั้งธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์คาแรกเตอร์และการให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะการออกแบบคาแรกเตอร์อีกด้วยอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer