ตลาดขนมไหว้พระจันทร์ปีนี้มีทิศทางไปทางไหน

แล้วผู้คนยังสนใจซื้อขนมไหว้พระจันทร์อยู่หรือเปล่า

ขนมไหว้พระจนทร์ปกติตลาดเติบโตทุกไป แต่ในปีนี้กลับเปลี่ยนไปเพราะการระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้คนทุกกลุ่มในประเทศ ผู้บริโภคเลือกซื้อน้อยลง ขณะที่ผู้ประกอบการเองก็ทำการตลาดลดลงไม่เหมือนกันปีก่อน ๆ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า ตลาดขนมไหว้พระจันทร์มีมูลค่าอยู่ที่ 800 ล้านบาท หดตัวลงถึง 15.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน

เนื่องจากตลาดได้รับผลกระทบจากกำลังซื้อที่ชะลอตัวรุนแรง จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมูลค่าที่ลดลงมาทั้งจากจำนวนผู้เข้าร่วมเทศกาล และจำนวนขนมไหว้พระจันทร์ที่ซื้อเฉลี่ยลดลง

คนยังซื้อขนมไหว้พระจันทร์ 50.7%

จากผลสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า สัดส่วนคนสนใจซื้อขนมไหว้พระจันทร์ในปีนี้อยู่ที่ 50.7% ลดลงเมื่อเทียบปีผ่านมา ที่ผู้คนยังสนใจซื้อขนมไหว้พระจันทร์ 61.4%

พฤติกรรมของกลุ่มที่ซื้อขนมไหว้พระจันทร์ส่วนใหญ่ยังคงไม่แตกต่าง/เหมือนเดิมเมื่อเทียบกับปีก่อน คิดเป็นสัดส่วน 71.2% ขณะที่อีก 28.8% ปรับพฤติกรรมการซื้อ ซึ่งเป็นผลจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจและกำลังซื้อเป็นหลัก

ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ

จากที่ผู้บริโภคซื้อน้อยลง ผู้ประกอบการขนมไหว้พระจันทร์ได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จับตลาด โดยจากผลสำรวจพบว่า ผู้ประกอบการกลุ่มที่จับตลาดกลุ่มที่ซื้อไปแจกเพื่อนและลูกค้าธุรกิจ เป็นกลุ่มที่ผู้ซื้อลดจำนวนชิ้นที่ซื้อมากสุด เนื่องจากสามารถปรับลดตามสถานการณ์ได้

ขณะที่กลุ่มที่ซื้อไปกินและไหว้ ลดการซื้อลงในสัดส่วนที่น้อยกว่า เนื่องจากกลุ่มนี้ตามปกติมีจำนวนการซื้อที่ไม่สูงอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวพร้อมรับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลง เพราะนอกจากต้องรับมือทั้งกำลังซื้อที่ลดลง ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงจากผู้ประกอบการที่ครองตลาดอยู่เดิม

รวมถึงผู้ประกอบการที่ยังมีส่วนแบ่งตลาดไม่มากแต่พยายามเพิ่มบทบาทในตลาดมากขึ้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยแนะนำแนวทางการปรับได้อย่างน่าสนใจดังนี้

กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์/วัตถุดิบ สร้างความแตกต่างของไส้ขนม รับเทรนด์ความต้องการวัยทำงานรุ่นใหม่ ทั้งนี้แม้ว่าไส้ดั้งเดิมและไส้ร่วมสมัย จะยังคงมีสัดส่วนการซื้อสูง แต่การยอมรับในไส้และรสชาติใหม่ ๆ ที่สามารถบ่งบอกถึงตัวตน รสนิยมหรือความชอบ ที่สื่อถึงผู้ให้และผู้รับ ก็ได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อได้เหมือนกัน

นอกเหนือจากความต่างของไส้แล้ว อาจเพิ่มความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ เพื่อจับตลาดกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ อาทิ การใช้สารให้ความหวานทดแทนน้ำตาล รวมถึงการเพิ่มเติมรายละเอียดของฉลาก เพื่อให้ทราบถึงโภชนาการที่จะได้รับจากขนมไหว้พระจันทร์ สำหรับสินค้าที่มีการพัฒนาเพื่อจับตลาดกลุ่มผู้รักสุขภาพโดยเฉพาะ

กลยุทธ์ด้านการตลาด มุ่งไปที่กลยุทธ์ทางด้านราคา/โปรโมชั่น/การแจกสินค้าทดลอง ซึ่งราคาถือเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย ต้องผสมผสานออฟไลน์และออนไลน์ เพื่อเข้าถึงผู้ซื้อได้หลากหลายกลุ่มมากขึ้นอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน