บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำการเป็นมิตรแท้โชห่วย ลงพื้นที่จัดงาน วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ครั้งที่ 3 โซนภาคอีสาน ณ แม็คโคร สาขาอุดรธานี พบกับกิจกรรมโปรโมชั่น ลดหนักจัดเต็ม แจกสนั่น ผ่าน Facebook Live ในรูปแบบวิถีใหม่ พร้อมชมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการปรับตัวของร้านโชห่วย ที่ช่วยให้กำไรงาม จากทีมงานแม็คโครมิตรแท้โชห่วย และวิทยากรมืออาชีพ

นายวีระชัย ตู้วชิรกุล ประธานการจัดงาน ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ ๑๒  กล่าวว่า แม็คโคร ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 31 ปี โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกรายย่อยให้แข็งแกร่ง ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ที่เข้ามา พร้อมทั้งการพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยให้อยู่รอดในทุกอุปสรรค โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของผู้คน จนเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่เรียกกันว่า ชีวิตวิถีใหม่ แม็คโครจึงได้พัฒนาโมเดล โชห่วยไทย วิถีใหม่ เพื่อช่วยให้โชห่วยไทยสามารถปรับตัวและก้าวข้ามความท้าทายในทุกสถานการณ์ โดยในปีนี้ แม็คโครได้จัดกิจกรรมงาน “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ขึ้น เพื่อให้ความรู้ในการบริหารจัดการร้านโชห่วยให้เข้มแข็ง ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค และช่วยส่งเสริมการขายเพื่อสร้างกำไรและเพิ่มรายได้ ด้วยการเดินสายพบปะผู้ประกอบการร้านโชห่วยใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

“สำหรับโมเดล โชห่วยไทย วิถีใหม่ ถูกพัฒนาขึ้น ภายใต้การวางยุทธศาสตร์ 3 ด้าน นั่นคือ อยู่ให้รอด อยู่ให้รุ่ง อยู่ให้รวย เจ้าของธุรกิจต้องรู้จักความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด ตลอดจนใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายลูกค้า เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และบริการดีลิเวอรี่ เพิ่มเติมบริการ e-payment ชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดของธนาคารต่าง ๆ หรือ ทรู วอลเล็ต เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และเป็นไปตามความเหมาะสมของทำเลที่ตั้งของร้านค้านั้น ๆ ซึ่งหากโชห่วยในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 5 แสนราย ทำได้ก็จะสามารถเติบโตอยู่รอดได้อย่างรุ่งและรวยแน่นอน แม็คโครจึงได้จัดงาน วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม ณ แม็คโคร สาขาอุดรธานี เพื่อมอบความรู้ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำเครื่องมือและทักษะในการสร้างยอดขาย ตลอดจนเพิ่มผลกำไร ให้แก่ผู้ประกอบการร้านโชห่วยและผู้ที่สนใจต้องการจะเป็นเจ้าของธุรกิจร้านโชห่วย ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การอบรม สัมมนา การแจกคู่มือการจัดการร้านค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและสอดรับกับสถานการณ์การทำธุรกิจและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป สู่การเป็นเจ้าของร้านโชห่วยที่ประสบความสำเร็จด้วยตนเอง” นายวีระชัยกล่าว

โดยกิจกรรมในวันงานจะถูกนำเสนอในรูปแบบการผสมผสานระหว่าง On ground ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแม็คโครทุกสาขาทั่วประเทศ และ Online Event ที่มีการทำ Live streaming จากสาขาผ่าน เฟซบุ๊ก และ แม็คโครไลน์ออฟฟิเชียล โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกซื้อสินค้าในราคาโปรโมชั่นพิเศษ รวมทั้งจะได้พบกับกิจกรรมที่แม็คโครเตรียมไว้เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้าผ่านแคมเปญต่าง ๆ อาทิ ตู้เย็นครัวชุมชน สินค้าราคาพิเศษจากแม็คโครจัดให้ และแม็คโครคลิก พร้อมกิจกรรมให้ความรู้จากทีมงานมิตรแท้โชห่วย และวิทยากรพิเศษตลอดการจัดงานทุกภาคทั่วไทย สำหรับการจัดกิจกรรม “วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่” ในครั้งต่อไปจะส่งท้ายที่ภาคใต้ ในวันที่ 5-8 พฤศจิกายน ณ แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.siammakro.co.th หรือ โทร. 0-2335-5300อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer