คาดการณ์ตลาดชาพร้อมดื่มปีนี้ติดลบ 2% หวยชาเขียวเริ่มเสื่อมความนิยม และผู้บริโภคเริ่มให้ความสำคัญกับสุขภาพมากขึ้น และเลือกดื่มเครื่องดื่มประเภทอื่นแทน

ตลาดกาแฟพร้อมดื่มเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโต จากผู้บริโภคที่นิยมดื่มกาแฟมากขึ้น โดยเฉพาะระหว่างเดินทาง โดยกาแฟพร้อมดื่มมีเจ้าตลาดหลักคือเบอร์ดี้ที่ครองส่วนแบ่งอันดับหนึ่งในตลาดนี้มาอย่างยาวนาน

 

ตลาดชาพร้อมดื่ม

ตลาดกาแฟ

ตลาดชาเขียว

ส่วนแบ่งตลาดติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online