29 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น. วันแรกเปิดรับลงทะเบียนเราชนะ สำหรับผู้ที่ไม่มีฐานข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และแอปเป๋าตัง ผ่านโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ เช่น คนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกันมาก่อน

ในครึ่งวันแรกของการลงทะเบียนเราชนะ (06.00-12.00น.) มีผู้ลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 4.9 ล้านคน และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนได้จนถึง 12 กุมภาพันธ์ 2564

เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาผู้เข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา เพื่อจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

 

โดยผู้ลงทะเบียน เราชนะ และเข้าข่ายได้รับเงินเยียวยา ได้แก่

 

1. ผู้มีสัญชาติไทยอายุเกิน 18 ปี

2. ผู้ที่ไม่อยู่ในในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33

3. ผู้ที่ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ และราชการ

4. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

5. ข้าราชการบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6. ไม่เป็นผู้มีอาชีพอิสระที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

7. ไม่มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันมากกว่า 500,000 บาท

 

ทั้งนี้ โครงการเราชนะเฟสแรกเป็นโครงการ แจกเงินไม่เกิน 7,000 บาท จากภาครัฐ ที่ช่วยลดค่าครองชีพผู้มีรายได้ต่ำที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

โครงการนี้จะพิจารณาแจกเงินเยียวยากับให้บุคคลที่มาจาก 3 ฐานข้อมูลได้แก่

1. ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับวงเงินช่วยเหลือ ไม่เกิน 7,000 บาท ต่อคน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

แบ่งเป็น

รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านโครงการเราชนะอีก 675 บาทต่อสัปดาห์

รายได้ 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านโครงการเราชนะอีก 700 บาทต่อสัปดาห์

กลุ่มนี้โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสัปดาห์ละครั้ง เริ่มครั้งแรก 5 กุมภาพันธ์ 2564

 

2. ผู้ที่มีแอปเป๋าตังและลงทะเบียนคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน ต้องยินยอมในการนำข้อมูลไปตรวจสอบรายได้ กลุ่มนี้จ่ายเงินรายสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท โอนเงินเข้าระบบครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564

 

3. กลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูลมาก่อน และลงทะเบียนผ่านเราชนะ

โอนเงินให้ทุกวันพฤหัสของแต่สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท เริ่มงวดแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

 

 

สำหรับวงเงินเราชนะ สามารถใช้ได้กับร้านค้ารายเล็กที่เข้าโครงการ และผู้ได้รับสิทธิ์สามารถเก็บไว้ใช้ได้ ถึง 31 พฤษภาคม 2564อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน