ในวันที่หุ้น OR เปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก 11 กุมภาพันธ์ 2564 หาก “รายย่อย” ขายหุ้น OR ทำกำไรราคาตลาดวันแรก ได้กำไรเท่าไร?
หุ้น OR มีราคา IPO 18 บาท
ราคาเปิดตลาด 26.50 บาท คิดเป็นกำไรเมื่อเปิดตลาดต่อหุ้น 8.50 บาท
รายย่อยซื้อขั้นต่ำ 300 หุ้น
จะได้กำไรสูงสุด 2,550 บาท
รายย่อยได้ IPO สูงสุด 4,500 หุ้น
จะได้กำไรสูงสุด 38,250 บาท
หุ้น OR
การเปิดขายหุ้น OR ราคา Ceiling 54 บาท
Market Cap มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อ้างอิงจาก ราคา IPO ที่ 208,980 ล้านบาท
IPO 2,610 ล้านหุ้น หุ้นละ 18 บาท
จัดเป็นหุ้น IPO ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ขนาดใหญ่
หลังจากที่หุ้น OR เปิดจอง มีนักลงทุนให้ความสนใจจองหุ้นมากถึง 4.8 แสนราย ด้วยจำนวนยอดจองรวมกว่า 530,000 รายการ มากที่สุดเป็นประวัติการณ์การเสนอขายหุ้นในประเทศไทย
ทั้งนี้ OR มีส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกน้ำมันในประเทศอันดับ 1 มาตลอด 20 ปี
และเงินระดมทุนที่ได้จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้
โออาร์มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุน มาขยายเครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน ขยายธุรกิจสำหรับตลาดพาณิชย์ การลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจายสินค้า การขยายเครือข่ายร้านค้าปลีก การลงทุนในธุรกิจต่างประเทศ รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
“เรามั่นใจว่านักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพและร่วมเป็นเจ้าของ OR จะเติบโตไปกับเราในฐานะผู้นำในการดำเนินธุรกิจน้ำมัน และธุรกิจค้าปลีกสินค้าและบริการอื่น ๆ อย่างผสมผสานกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยแนวคิด “Retailing Beyond Fuel” ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือ พัฒนาสินค้าและบริการที่ตรงใจผู้บริโภค ควบคู่กับการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืนและสมดุล” นางสาวจิราพรกล่าว
ภายหลังจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ OR จะมี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นประมาณ 77.5% (ภายใต้สมมุติฐานว่า ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ไม่มีการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นเพิ่มทุนส่วนเกินจาก OR ทั้งจำนวน) โดยมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30.0% ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามที่กฎหมายและข้อบังคับของ OR กำหนด โดยต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของ OR


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน