รู้หรือไม่ ปีหน้าเราจะมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า 150 สถานี … ภายใน 5 ปีนี้ รถตุ๊กตุ๊กกว่า 20,000 คัน ทั่วประเทศจะเปลี่ยนเป็นใช้รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และปี 2579 เราจะมีรถ EV วิ่งบนถนนประเทศไทย 1.2 ล้านคัน นี่คือ หนึ่งในเป้าหมายของนโยบาย Energy 4.0 ที่กระทรวงพลังงานได้วางแผนไว้แล้ว

 

 

เป็นที่แน่ชัดว่าทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ ที่จะต้องรับลูกต่อในการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นคุณค่า (Value-Based Economy) ให้เกิดขึ้นจริง

ในส่วนของกระทรวงพลังงานเองต้องบอกว่าเป็นหัวแรงหลัก ในการผลักดันแผน “Energy 4.0” เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยเพิ่มมูลค่า ผสานกับการใช้พลังงานสะอาดสอดรับกับกระแสเทคโนโลยีที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป

จริงๆ เนื้อหามีเยอะ ถ้าอ่านแบบละเอียดก็คงยาก งานนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ความรู้กับประชาชน ล่าสุดทาง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จึงได้จัดทำ คลิปวิดีโอ “Energy 4.0” เพื่อเล่ารายละเอียดอย่างง่ายๆ สั้นๆ เรียกว่าใครๆ ก็ดูเข้าใจ โดยนำ “ฮีโร่พลังคิด” ซึ่งเป็นคาแร็กเตอร์ของ สนพ. มาเป็นตัวเอกเดินเรื่อง จัดทำในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชันความยาวประมาณ 3 นาที เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทิศทางด้านพลังงานของไทยในอนาคตว่าจะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนโฉมไปอย่างไรบ้าง

ความน่าสนใจนอกจากเนื้อหาที่เข้าใจง่ายแล้ว เรื่องการถ่ายทำก็น่าสนใจไม่แพ้กัน คือ การถ่ายทำแบบ Stop Motion คือ การสร้างภาพเคลื่อนไหวโดยการฉายภาพนิ่งหลายๆ ภาพต่อเนื่องกันด้วยความเร็วสูง

ซึ่งคลิป Energy 4.0 ใช้เทคนิคปั้นดินน้ำมัน โดยขยับรูปร่างท่าทางของส่วนประกอบต่างๆ ทีละนิดๆ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรมๆ จากนั้นนำภาพที่ได้ทั้งหมดมาตัดต่อลงในโปรแกรมตัดต่อภาพ และวิดีโอ ทำให้คลิปวิดีโอนี้มีความน่าสนใจ และน่าติดตามชมมากๆ

 

Create The Future Energy

ปัจจุบันมีโครงการที่กำลังดำเนินการภายใต้นโยบาย Energy 4.0 ที่เริ่มเห็นเป็นรูปธรรม ทำให้เกิดพลังงานฐานนวัตกรรมใหม่ๆ ประกอบด้วย 4 โครงการหลัก

1 กลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) ซึ่งเป็นทางเลือกการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายประกอบด้วย
• ภายในปี 2579 ประเทศไทยจะมียายนยนต์ไฟฟ้า 1.2 ล้านคัน และสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charging Station) 690 สถานี
• ภายในปี 2560 จะสนับสนุนการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า 150 สถานี
• สนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเก่าเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) ซึ่งจะเปลี่ยน รถตุ๊กตุ๊กทั่วประเทศ ที่มีอยู่ประมาณ 20,000 คัน เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าภายใน 5 ปี

2. เทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Systems) ในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีเสถียรภาพ โดยกองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานได้ให้ทุนวิจัยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนรอบแรก 32 โครงการ และอยู่ระหว่างเตรียมจัดทำกรอบวิจัยเพื่อเปิดรับข้อเสนอระยะที่ 2 ต่อไป

3. SPP Hybrid Firm เปิดให้มีการผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานใช้เชื้อเพลิงได้มากกว่า 1 ประเภททั้งพลังงานจากธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ ลม กับพลังงานชีวภาพ เช่น ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ตลอดเวลา เพื่อลดความผันผวนของพลังงานทดแทน สร้างความมั่นคงต่อระบบไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าทั่วประเทศ 300 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าขนาดกำลังการผลิต 10 – 50 เมกะวัตต์

4. โครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities) เป้าหมาย คือ ส่งเสริมให้มีการออกแบบเมืองอัจฉริยะ เพื่อสร้างต้นแบบเมืองที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนอื่นๆ กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดย สนพ. ได้สนับสนุนคัดเลือกแผนงานโครงการสร้างเมืองอัจฉริยะต้นแบบ 7 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ 1. นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2. มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด 3. เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ 4. ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 5. วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน 6. ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง 7. เมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง โดยขั้นตอนต่อไปผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องจัดทำโมเดลธุรกิจ (Business Model) เพื่อให้สามารถนำไปใช้ และนำไปสู่การจัดหาผู้ร่วมทุนและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นรูปธรรมต่อไปได้

ทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาตามนโยบาย Energy 4.0 ที่จะสร้างสรรค์ ก้าวที่มั่นคง เพื่อพลังงานไทยยั่งยืน
ติดตามความเคลื่อนไหว รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กเพจ
EPPO Thailand

 

 

 

 

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน