Harmony Wazzadu และพันธมิตร จัดงาน Future City Forum 2022 แสดงนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนเมืองที่ดีสู่อนาคต ผ่าน Keynote Speakers ที่เป็นนวัตกรตัวจริงในหลากหลายด้าน

Harmony Wazzadu กลุ่มเครือข่ายพันธมิตรด้านวัสดุก่อสร้าง และ Wazzadu.com, Netizen, Huawei จัดงาน Future City Forum 2022 ในวันที่ 25 พ.ย.65 

โดยอยู่ภายในงาน WOW (Wonder of Well-Being City) 2022 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พ.ย.65 ณ สวนเบญกิติ กรุงเทพฯ โดยการร่วมมือของ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอมรินทร์กรุ๊ป ซึ่งมุ่งหวังให้งานนี้ 

เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มใหม่ ในการเปิดพื้นที่สำหรับสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับเมืองที่น่าอยู่ และกระตุ้นให้เกิดการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้คนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน ภายใต้แนวคิด Tech for Better Living เทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัยที่ดี 

ด้านไฮไลต์ในงาน Future City Forum 2022 จะมี Keynote Speakers ที่เป็นนวัตกรตัวจริงในหลากหลายด้าน เพื่อการขับเคลื่อนเมืองที่ดีสู่อนาคต 

อาทิ กฤษดา สาธุกิจชัย CEO แทรนดาร์ อะคูสติกส์ และ บริษัท เนทติเซนท์ จำกัด ที่นำเทคโนโลยีจากทาง Huawei และเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotics) เข้ามาจัดแสดง โดยเนื้อหาหลักในงานจะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในอาคารสำหรับอนาคต ที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน

หรือ กฤษณ์ คุนผลิน จากบริษัท Future STEAM ซึ่งเป็นผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ (U.S. Space & Rocket Center) ในประเทศไทย ที่จะมาฉายภาพในการพัฒนาเมือง โดยอาศัยเทคโนโลยีอวกาศ (Space Tech) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญในอนาคต ต่อการแก้ปัญหา Climate Change

กฤษดา สาธุกิจชัย จากบริษัท Netizen และบริษัท แทรนดาร์ อะคูสติกส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีคลาวน์ และระบบไอทีสำหรับองค์กร โดยจะมาบรรยายถึงเรื่องการใช้เทคโนโลยีในอาคารที่สำคัญในอนาคต ที่สำคัญต่อการพัฒนาเมืองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน

ศิริพงค์ วิมานทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท ไมโครไฟเบอร์อุตสาหกรรม จำกัด ในนาม Harmony Wazzadu นำเสนอการคิดถึงวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นสิ่งใกล้ตัวมาก ๆ กับคุณภาพชีวิตของผู้คนในเมือง 

ทั้งมีการประกาศความร่วมมือด้าน Wazzadu Green Lab ภายในงาน ของจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO and Founder ‘Wazzadu.com’ และ รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาวัสดุศาสตร์ ร่วมกับงานด้านสถาปัตย์สู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ประเทศแรกในภูมิภาค และเปิดตัววัสดุแห่งอนาคตในงาน 

ได้แก่ ผลิตกราฟีนจากขยะเพื่อหมุนของเหลือทิ้งสู่วัสดุมูลค่าสูง และแก้วแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน สำหรับพัฒนาแบตเตอรี่รุ่นใหม่ ที่จุพลังงานได้มากขึ้น ปลอดภัย ลดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน