“เอไอเอ ประเทศไทย” สานต่อพันธกิจ “AIA One Billion” ความมุ่งมั่นจริงจังที่จะสนับสนุนให้ผู้คนกว่าพันล้านคนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’- เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายในปี 2030 ด้วยการริเริ่มผลักดันโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต รวมไปถึงสุขภาพทางการเงินให้กับผู้คน เพื่ออนาคตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนของทุกคน ตอกย้ำความเป็นองค์กรผู้นำด้าน ESG (Environment Social and Governance)

ที่ผ่านมา “เอไอเอ ประเทศไทย” ได้เดินหน้าลงมือทำหลากหลายโครงการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

หนึ่งในกิจกรรมที่โดดเด่น คือ  เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์” (AIA Sharing A Life) การรวมพลังทำความดีให้กับสังคมและชุมชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพนักงาน ตัวแทน พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ปี

ล่าสุด  “เอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์” ครั้งที่ 10 หรือ วันทำความดีร่วมกัน ประจำปี 2566 โดยมีกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีของชาวเอไอเอ และในโอกาสครบรอบ 10 ปี ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษทำความดีขึ้นพร้อมกัน 10 แห่งทั่วประเทศ ภายใต้ธีม “Better Environment, Better Health – เพื่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ดีขึ้น เพื่อต้องการมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเราทุกคน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยและความยั่งยืนของสังคมไทยต่อไป ตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives’

บรรยากาศของการจัดกิจกรรมในปีนี้ ยังคงเต็มไปด้วยความคึกคัก โดยมีพนักงานเอไอเอ พลังตัวแทน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรธุรกิจ รวมกว่า 50,000 คน ออกมาร่วมทำความดีพร้อมกัน

ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้นพร้อมกัน 10 แห่ง ใน 7 จังหวัด ประกอบด้วย

  • กรุงเทพมหานคร :

o          พื้นที่เขตบางรัก ได้จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ส่งเสริมทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กิจกรรมเก็บขยะและทำความสะอาด ณ บริเวณคลองหัวลำโพงเก่า กำจัดวัชพืช และทาสี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น

o          พื้นที่สวนลุมพินี ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ตรวจสุขภาพฟรี ตัดผม และนวดโดยผู้พิการทางสายตา รวมไปถึง ปลูกต้นไม้ ทาสีเก้าอี้ และปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่โดยรอบทั้งในสวนลุมและโรงเรียนสวนลุมพินี

o        พื้นที่เขตดอนเมือง ได้ร่วมใจกันนำสิ่งของจำเป็นมาบริจาคให้แก่ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง ปลูกต้นไม้ ปรับปรุงทัศนียภาพ บริจาคเงิน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน

o          พื้นที่เขตดินแดง ได้จัดบริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ณ อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์

  • จังหวัดน่าน : ได้จัดกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ และเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลจังหวัดน่าน
  • จังหวัดเพชรบุรี : ได้จัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนผู้พิการทางสายตา บริจาคคอมพิวเตอร์ เลี้ยงอาหารกลางวัน และปลูกต้นไม้เพิ่มร่มเงา ณ โรงเรียนธรรมิกวิทยา

  • จังหวัดลพบุรี : ได้ร่วมกันปรับปรุงทัศนียภาพรวมถึงทาสี ซ่อมแซมอาคารเรียน และเลี้ยงอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา
  • จังหวัดเชียงใหม่ : ได้ร่วมกันทำความสะอาดและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณวัด ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญต่อชาวเชียงใหม่
  • จังหวัดอุบลราชธานี : ได้ร่วมกันปรับปรุงอาคารเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เอไอเอ ประเทศไทย (บ้านบ๋าฮี)
  • จังหวัดจันทบุรี : ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพ และบริการตรวจสุขภาพฟรี ณ สวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวถึงกิจกรรมในปีนี้ว่า เป็นเรื่องน่ายินดีและภาคภูมิใจที่โครงการ เอไอเอ แชร์ริ่ง อะ ไลฟ์ ได้ดำเนินมาถึงปีที่ 10 โดยทุก ๆ ปีได้เห็นทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจทำความดีร่วมกันเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ครั้ง

“ในปีนี้มีจิตอาสาเข้าร่วมในกิจกรรมรวมทั้งสิ้นกว่า 50,000 คน ทุก ๆ คนนับเป็นพลังที่มีคุณค่า และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก่ชุมชน สังคม ผู้คน และประเทศชาติ ซึ่งเอไอเอ เรายึดหลัก ESG ในการดำเนินธุรกิจมาตลอด 85 ปีที่เราอยู่ในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการดูแลคนไทยให้มีสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงพันธมิตรธุรกิจของเอไอเอ อาทิ สำนักงานเขตบางรัก โดยคุณธราพร อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตบางรัก และสำนักงานเขตดินแดง โดยคุณชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตดินแดง ที่ได้สละเวลามาร่วมทำกิจกรรมกับเราในครั้งนี้ คณะแพทย์และพยาบาลในเครือบางปะกอก-ปิยะเวท ที่มาร่วมออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพฟรีให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งบริการตรวจวัดสายตาฟรีโดยหอแว่น ตลอดจนบริษัทกรีนสปอต ดีเคเบเกอร์รี่ ส.ขอนแก่น และทิปโก้ ที่ได้ส่งอาหารและเครื่องดื่มมาดูแลเหล่าจิตอาสาและประชาชนทั่วไป เอไอเอหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมเอไอเอ แชร์ริ่ง อะไลฟ์ ครั้งที่ 10 นี้จะมีส่วนช่วยสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมสุขภาพดีและน่าอยู่ตลอดไป

ทั้งหมดสะท้อนการเป็นผู้นำด้าน ESG (Environmental, Social, Governance) ของ “เอไอเอ ประเทศไทย” ที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการที่จะช่วยดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสิ่งแวดล้อมในการใช้ชีวิต รวมไปถึงสุขภาพทางการเงินเดินหน้าสร้างความสัมพันธ์ มอบองค์ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน เพื่ออนาคตที่มั่นคงอย่างยั่งยืนของทุกคนติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online