เพราะบุหรี่คือภัยมืด ที่ผู้สูบไม่มีทางได้เห็น จนถึงวันที่สายไป จะเป็นอย่างไร…ถ้าภัยมืดดำที่อยู่ในปอด ถูกสกัดออกมาเป็น “น้ำหมึก” เป็นข้อความเตือนให้เราได้รู้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับ บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแสดงน้ำหมึกสกัดจากปอดผู้สูบบุหรี่เป็นครั้งแรกของโลกขึ้นเพื่อรณรงค์และให้คนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ผ่านนิทรรศการ “The Message from the Lungs” โดยแสดงความเป็นมาของปอดผู้สูบบุหรี่ ตั้งแต่เริ่มสูบจนสิ่งแปลกปลอมเข้าไปทำร้ายปอดจนดำ และนำสารสีดำจากปอดออกมาสกัดเป็นน้ำหมึก

สุทธิศักดิ์ สุจริตตานนท์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์บริษัท บีบีดีโอ กรุงเทพ จำกัด กล่าวว่า “จากสถิติของสำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรคในปีล่าสุด พบว่า คนไทยมีอัตราผู้เสียชีวิต ที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่มีจำนวนสูงขึ้นทุกปี ปัจจุบันมีผู้สูบบุหรี่ทุกชนิดรวม 13 ล้านคน เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 20 เท่า โดยมีนักสูบหน้าใหม่เกิดขึ้นราว 2-3 แสนคนต่อปี และคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ปีละ 52,000 คน เฉลี่ยวันละ 142 คน”

“หลายปีที่ผ่านมามีการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ ให้คนไทยเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่อง พบว่าสถิติของผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลง และเพื่อให้อัตราการลดลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรณรงค์ในรูปแบบที่แตกต่างจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ”

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่ ที่เกิดขึ้นในรูปแบบใหม่ๆ ทางคณะผู้จัดทำ ภายใต้การร่วมมือกับศูนย์ฝึกผ่าตัด ภาควิชากายวิภาค คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันสกัดสารสีดำ ที่เกิดขึ้นจากการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานๆ ออกมาจากปอดของร่างกายผู้บริจาค เพื่อนำมาผลิตเป็นหมึกสีดำ ที่สกัดจากปอดของผู้สูบบุหรี่ซึ่งมีเป็นครั้งแรกของโลก โดยหมึกดังกล่าวจะถูกนำมาบรรจุลงในขวดหมึก และนำมาจัดแสดงในที่สาธารณะ เพื่อแสดงให้ผู้ที่สูบบุหรี่ได้เห็นถึงพิษภัยที่อาจซ่อนอยู่ในตัวผู้สูบบุหรี่

สำหรับนิทรรศการประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนแสดงความเป็นมาของปอดผู้สูบบุหรี่ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ่งแปลกปลอมเข้าไปทำร้ายปอดจนดำ และนำสารสีดำจากปอด ออกมาสกัดเป็นน้ำหมึกได้และส่วนจัดแสดงน้ำหมึกจากปอดผู้สูบบุหรี่
รับรู้แง่มุมใหม่ของผลเสียในการสูบบุหรี่ที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นมาก่อน และอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เลิกสูบบุหรี่ไปตลอดกาลผ่านนิทรรศการ
“The Message from the Lungs” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค.นี้ ที่ SF World Cinema ชั้น 8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน