“ถ้าการให้กำเนิดคือเรื่องมหัศจรรย์ การให้ชีวิตใหม่อีกครั้งคงเป็นการสร้างปาฏิหาริย์”

มะเร็งในเด็ก เป็นโรคที่เกิดกับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นมาตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี แต่สิ่งที่ทำให้โรคมะเร็งในเด็กน่ากลัวกว่าของผู้ใหญ่ก็คือ มักแสดงอาการอย่างเฉียบพลัน ทำให้กว่าจะรู้ว่าเป็นโรคมะเร็ง เด็กก็อยู่ในระยะอันตรายแล้ว

มะเร็งในเด็ก มีจำนวนเด็กที่ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 1000 คนในทุกปี โดยมะเร็งที่เด็กเป็นมากที่สุดได้แก่ มะเร็งเม็ดเลือดขาว 30%, มะเร็งสมอง 20% และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 15% แต่ในความโชคร้ายยังมีความหวังเพราะ โรงมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กนั้นสามารถรักษาให้หายขาดได้ จากการปลูกถ่ายไขกระดูกร่วมกับการฉายแสงและเคมีบำบัด แต่ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่สูงนั้น ไม่ใช่ทุกครอบครัวที่สามารถต่อสู้กับโรคร้ายนี้ได้

เช่นเดียวกับน้องชมที่ป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว ด้วยความช่วยเหลือจากกองทุนฯ ครอบครัวน้องชมจึงไม่ต้องต่อสู้กับโรคร้ายเพียงลำพัง และเพื่อเด็กๆอีกมากที่ขาดโอกาส แบรนด์รังนกแท้ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสร้างปาฏิหาริย์ ในการให้ชีวิตกับน้องๆ ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในเด็ก

ด้วยการร่วมกันบริจาคผ่าน กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาอ่อนนุช บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 133-2-08742-3ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ

.
Marketeer ฉบับดิจิทัล : อ่านบน Ookbee / อ่านบน meb
.
Marketeer ฉบับ PDF : https://marketeermagazine.com/
.
Marketeer ฉบับกระดาษ : สั่งซื้อทางไปรษณีย์ Inbox มาที่ เพจ Marketeer Online