บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย โปรแหวน อรอนงค์ เพชรล้ำ โปรกอล์ฟระดับโลก ร่วมมอบเงินสนับสนุนโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ ปรับปรุงอาคารสำนักศาสนศึกษา ให้แก่ครูบาน้อย เขมปัญโญ เจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว พร้อมมอบผ้าห่ม เครื่องเขียน คอมพิวเตอร์ และทุนการศึกษาให้แก่เด็กยากไร้จาก 4 โรงเรียนในเขตบ้านสันปูเลย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560  ณ วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer