กรุงศรีได้รับ 5 รางวัล ในฐานะองค์กรที่น่าทำงาน จาก Asia’s Best Employer Brand Awards 2018 ซึ่งจัดโดย World HRD congress ณ สิงคโปร์ รางวัลดังกล่าวประกอบด้วย 1) Dream Employer of the Year และ 2) Best Employer Brand ซึ่งยกย่องความสำเร็จของกรุงศรีในการเป็นองค์กรที่น่าทำงาน ด้วยความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และรางวัล 3) Best Education Management Programs: Banking Sector และ 4) Excellence in Training & Development Award: An overall award for Best Results Based Training ยืนยันความสำเร็จของกรุงศรีที่ให้ความสำคัญและส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพบุคคลกรภายในองค์กร

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายวิธพล เจาะจิตต์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล CHRO of the Year ในฐานะผู้บริหารที่มีทักษะ ความรู้ และความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลักดันกรุงศรีสู่การเป็นองค์กรแห่งวัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สร้างบุคคลากรสำหรับภาคการธนาคารในอนาคต (Future Banking)อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer