โครงการ TCP Spirit หมอต้นไม้ ครั้งที่ 2 คือ กิจกรรมที่เปิดโอกาส ขยายการเรียนรู้ จากกรุงเทพฯ สู่เชียงใหม่ เมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์สีเขียวมายาวนาน รวมถึงมีต้นไม้อายุยืนที่มีอายุรวมกันกว่าพันปี รอให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทำความรู้จัก และศึกษาวิธีการดูแลต้นไม้อายุยืนเหล่านี้อย่างถูกต้อง

“ต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ เหมือนญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว”

‘คุณค่า’ ของต้นไม้เก่าแก่เหล่านี้ไม่เพียงแค่เป็นที่กักเก็บน้ำตามธรรมชาติ รักษาความชุ่มชื่น รักษาความหลากหลายทางระบบนิเวศ ช่วยฟอกอากาศ ป้องกันฝุ่น และทำให้คนเมืองมีสุขภาพจิตที่ดีแล้ว ต้นไม้ที่มีอายุมากยังเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต ที่จะคอยบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของชุมชนให้คนรุ่นหลังได้รับรู้อีกด้วย

“ต้นไม้เหล่านี้จึงเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวที่คอยอุ้มชูคนที่ดำรงชีวิตอยู่รอบๆ ทั้งในแง่คุณค่าทางจิตใจ รวมถึงทำหน้าที่ที่ดีในการเป็นต้นไม้ใหญ่ที่คอยคงสมดุลของธรรมชาติและความเป็นเมืองเอาไว้”

แต่ปัญหาที่พบคือต้นไม้ใหญ่ในเมืองเหล่านี้ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง แม้จะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบคอยดูแล แต่ยังขาดทั้งเรื่องของอุปกรณ์ในการดูแลต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะ ขณะเดียวกันระดับประชาชนทั่วไปก็ขาดความรู้เรื่องการดูแลต้นไม้ในบ้านของตัวเองเช่นกัน

ดังนั้นการรวมพลังของเหล่าอาสาจากโครงการ TCP Spirit #2 หมอต้นไม้ ‘เชียงใหม่’ ก็เพื่อเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้น เเละเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้ผู้คนในชุมชนเมืองเรียนรู้วิธีการดูเเลต้นไม้ใหญ่

โครงการ “TCP Spirit หมอต้นไม้” ที่เรากำลังพูดถึงในบทความนี้ นับเป็นหนึ่งในโครงการที่กลุ่มธุรกิจ TCP จัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนตามที่ได้ประกาศไว้ (อ่านเรื่องราวของ “TCP เดินหน้าแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน”)

โดยเริ่มต้นจากการเฟ้นหาอาสาสมัครรุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมเป็นกลุ่ม TCP Spirit ที่มีความสนใจในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งต่อพลัง นำเอาแนวความคิดและจิตสำนึกที่ดี เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมบางอย่างที่สามารถย้อนกลับกลับคืนชุมชนได้

“เจตนารมณ์ของการทำโครงการ TCP Spirit ยังเหมือนเดิม ไม่ต่างจากโครงการจิตอาสาที่กลุ่มธุรกิจ TCP ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อกว่า 10 ปีแล้ว ตั้งแต่เมื่อครั้งเป็น เรดบูล สปิริต เป็นกระทิงแดง สปิริต และเป็น TCP Spirit ในวันนี้ คือเป็นโครงการที่เน้นการทำกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งสนับสนุนให้เหล่าอาสาสมัครที่เป็นคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงการเชื่อมโยงของสรรพสิ่งรอบตัวเรา ผ่านกิจกรรมที่สอดแทรกสาระความรู้ แฝงความสนุกสนาน และประสบการณ์แปลกใหม่ พร้อมกับได้ลงมือทำเองทุกขั้นตอน”

สำหรับโครงการ TCP Spirit หมอต้นไม้ เคยจัดขึ้นแล้วหนึ่งครั้ง โดยเลือก “ปอดของคนกรุงเทพ” อย่าง สวนลุมพินี เป็นที่แรก โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมชวนคนเมืองมาร่วมเรียนรู้การอยู่ร่วมกับต้นไม้ใหญ่ต่างๆ ในเมือง เพื่อเรียนรู้การเป็นหมอต้นไม้ ดูแลต้นไม้ใหญ่ในเมืองที่ไร้การเหลียวแลอย่างถูกต้อง

ก่อนที่จะนำเอาความรู้ที่ได้จากเวิร์กชอปส่งต่อให้กับคนอื่นๆ ในชุมชน ซึ่งเป้าหมายที่สำคัญที่สุดไม่ใช่แค่การดูแลต้นใหญ่ แต่กิจกรรมที่ว่ายังจะสามารถปลุกจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในชุมชน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการหันกลับมาดูแลธรรมชาติที่อยู่ใกล้ๆ ตัวและเมื่อธรรมชาติได้รับการดูแล “ธรรมชาติก็พร้อมที่จะอยู่กับเราอย่างยั่งยืน ดูแลซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

จากปอดคนกรุง สู่ “เชียงใหม่”

สำหรับโครงการ TCP Spirit #2 หมอต้นไม้ เลือกต่อยอดสู่จังหวัดสำคัญของภาคเหนือ อย่าง จังหวัด เชียงใหม่ หัวเมืองสำคัญในเรื่องเศรษฐกิจ ทั้งในเชิงของการท่องเที่ยว รวมถึงเรื่องของธุรกิจ ส่งผลให้เชียงใหม่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

หากมองให้ดี เชียงใหม่ ไม่เหมือนเมืองใหญ่หลายเมือง ทั้งในแง่ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม รวมถึงเอกลักษณ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ผสานทั้งไลฟ์สไตล์และธรรมชาติเอาไว้

ดังนั้น…หน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือคนในชุมชนเองคือการหวงแหนและดูแลต้นไม้เก่าแก่ที่มีไว้ให้ดีที่สุด เพื่อรักษาทรัพยากรอันมีค่านี้ไว้ให้คงอยู่ควบคู่ไปกับการเติบโตของเมืองตั้งแต่ตอนนี้

โครงการ TCP Spirit #2 หมอต้นไม้ เชียงใหม่ ในครั้งนี้จึงเริ่มต้นจากการพาทุกคนไปพบกับ “ต้นไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปี” ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัดเชียงใหม่… ซึ่งนอกจากเรื่องอายุที่ยาวนาน ไซส์ที่ใหญ่โตตามกาลเวลาแล้ว ต้นไม้อายุยืนเหล่านี้ยังล้วนเต็มไปด้วย ‘เรื่องราว’ จนเปรียบได้กับเป็นผู้ใหญ่ในบ้านที่คอยให้ร่มเงา ให้ความสงบ สดชื่นเมื่อได้อยู่ใกล้ๆ รวมถึงยังเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจ

“ถึงแม้ว่าต้นไม้อายุยืนเหล่านี้จะทนแดดทนฝน ผ่านกาลเวลามาอย่างยาวนานก็จริง พวกเขายังต้องการได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถมีอายุที่ยืนยาวได้ต่อไป”

โครงการ TCP Spirit #2 หมอต้นไม้ เชียงใหม่ จึงเลือกใช้ต้นไม้อายุยืนเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนรู้ และได้เชิญอเล็กซ์ เรนเดลล์ มาร่วมทำกิจกรรมตลอดทริปในฐานะ TCP Spirit Ambassador

พร้อมสร้างประสบการณ์ให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ ให้ขยายวงออกไป จากพื้นที่สู่ชุมชน และจากชุมชนสู่เมือง เมื่อเยี่ยมชมต้นไม้ใหญ่เก่าแก่ในสถานที่ต่างๆของ จ.เชียงใหม่ แล้ว ก็จะไปศึกษาวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ให้มีสุขภาพที่ดี จาก “หมอต้นไม้” ผู้เชี่ยวชาญในท้องที่ อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อเล็กซ์ เรนเดล เเละ อ.บรรจง สมบูรณ์ชัย

ในกิจกรรมครั้งนี้ทุกคนจะได้ทำความรู้จักกับญาติผู้ใหญ่ของเราที่มีอายุรวมกัน 1,000 กว่าปี! ทั้งคุณปู่จามจุรี คุณทวดยางนา คุณยายมะขาม แก๊งคุณลุงยางนาและผู้อาวุโสอีกมากมาย ที่สำคัญความรู้จากการเข้าร่วมเป็น ‘หมอต้นไม้’ ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังสามารถนำไปต่อยอดเพื่อใช้ในการดูเเลต้นไม้ทุกๆ ต้นที่อยู่รอบชุมชน รอบตัวเราได้อีกต่อไปอย่างยั่งยืน

นับว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่กลุ่มธุรกิจ TCP เจ้าของและผู้ผลิตเครื่องดื่มแบรนด์ชั้นนำหลายแบรนด์ อาทิ กระทิงแดง เรดดี้ สปอนเซอร์ แมนซั่ม และเพียวริคุ ได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ที่มีคุณค่าให้แก่สังคม

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ TCP Spirit # 2 หมอต้นไม้ เชียงใหม่
คลิกกรอกใบสมัคร / อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่

 อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer