“ความกตัญญู” คุณธรรมที่อยู่ในจิตสำนึกของคนไทย เป็นรากของวัฒนธรรมไทยตลอดมา และนี่คือเรื่องราวของครูคนหนึ่งที่เป็น

เพราะเชื่อและเห็นคุณค่าของ ‘‘ความกตัญญู’’ เครือเจริญโภคภัณฑ์จึงได้ยึดถือความกตัญญู เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และเป็นรากฐานของหลัก ‘‘ปรัชญา 3 ประโยชน์’’ จนธุรกิจเติบโตเกือบ 100 ปี  เพื่อเป็นการปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญู ให้เติบโตในจิตใจของผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนชุมชน และสังคม เครือฯ จึงได้จัดทำโครงการกตัญญู ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา ผ่านครูหนุ่มคนหนึ่ง ที่ทุกลมหายใจอยู่เพื่อคนที่เรียกว่า แม่ มาร่วมกันปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความกตัญญูให้เกิดขึ้นในใจของทุกคนพร้อมๆ กัน

#เชื่อในความกตัญญู #กตัญญู


อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่  WebsiteMarketeeronline.co / Facebookwww.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer